12 november 2021 - Nederlandse garnalenvissers wordt gevraagd om deel te nemen aan het Duitse CRANMAN-project door een vragenlijst in te vullen over het beheer en de situatie in de garnalenvisserij. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van mogelijkheden voor verbetering van het beheer en de regelgeving.

MSC Garnalen

In 2017 heeft de garnalenvisserij van Duitsland, Denemarken en Nederland het MSC-duurzaamheidscertificaat behaald. Om te blijven voldoen aan de criteria van het MSC-certificaat, is een beheerplan opgesteld. Hierin staan de regels waaraan iedere deelnemende garnalenvisser zich dient te houden. Het beheer van het MSC-certificaat wordt door de sector zelf uitgevoerd. Een dergelijk zelfbeheer is aanwezig in veel visserijen over de hele wereld, vaak met groot succes.

CRANMAN-project

Het beheer van de garnalenvisserij wordt momenteel geanalyseerd in het CRANMAN-project van de Universiteit van Hamburg, Duitsland. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van mogelijkheden voor verbetering van het beheer en de regelgeving. Garnalenvissers hebben vaak zelf de meeste kennis over de visgronden en het garnalenbestand. Ook is het belangrijk dat juist de garnalenvisser de kans krijgt om de positieve aspecten, maar zeker ook de verbeterpunten in beheer te kunnen benoemen. Dit is van cruciaal belang voor een succesvol beheer.

Vragenlijst

In het CRANMAN-project worden Duitse, Deense en Nederlandse garnalenvissers gevraagd een vragenlijst in te vullen.... LEES MEER.