Regio - In opdracht van het Regionaal VeiligheidsOverleg (RVO) brengt de VAR twee keer per jaar een regionale monitor uit. Hierin is informatie te vinden over misdrijven en incidenten, jeugdoverlast, persoonsgerichte aanpak en ZSM, ondermijning en Burgernet in de diverse districten. Hieronder de informatie die openbaar is gemaakt, door VAR (VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam) in de regio eenheid Rotterdam, en dan met name ingezoomd op ons eiland Goeree-Overflakkee. Lees meer >>>

Vervolg

Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld stelt de veiligheidspartners in staat om de cijfermatige ontwikkelingen binnen de thema's van het Regionale Beleidsplan te volgen en zonodig bij te sturen. De monitor bundelt cijfers van politie, OM, Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid, RIEC, Burgernet, Humanitas, Enver, Jeugdteams ZHZ en Halt. Eens per twee jaar worden ook de cijfers van de landelijke VeiligheidsMonitor opgenomen in de rapportage. De rapportage geeft een meerjarig beeld van de veiligheidssituatie op eenheids-, districtelijk en gemeentelijk niveau.

In het rapport is uitgegaan van onderstaande regionale indeling. De politie eenheid Rotterdam bestaat uit zeven districten met 18 basisteams (inclusief de Zeehavenpolitie1 ). Er wordt gerapporteerd op het niveau van de eenheid, de districten en de gemeenten. Op de foto hieronder (Figuur 1) ziet u de geografische indeling regionale eenheid Rotterdam, waaronder Goeree-Overflakkee.

Gemeente Goeree-Overflakkee

Misdrijven

Het totaal aantal misdrijven in Goeree-Overflakkee (hierna: Goeree) is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2020. Gemiddeld genomen is het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam gedaald (-11 procent).

• High Impact Crime (HIC): in de eerste helft van 2021 was er een substantiële daling in het aantal misdrijven diefstal of inbraak in woningen (-46 procent). Daarnaast was het aantal bedreigingen en mishandelingen gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Er waren geen misdrijven openlijke geweldpleging tegen personen, straatroven en overvallen.

• Vermogenscriminaliteit: het aantal misdrijven diefstal van brom-, snor-, of gewone fietsen (-35 procent), vernieling c.q. zaakbeschadiging (-13 procent), diefstal of inbraak bij bedrijven en instellingen (-65 procent) en diefstal of inbraak in box, garage, schuur of tuinhuis (-37 procent) is afgenomen. Het aantal winkeldiefstallen is met tien misdrijven toegenomen.

• Overige thema’s: er waren in de eerste helft van 2021 voor de helft minder misdrijven huiselijk geweld (-50 procent). Andere ontwikkelingen waren niet substantieel (verschillen kleiner dan tien).

>>> Zie foto 1)

Incidenten

In de eerste helft van 2021 is het aantal incidenten in Goeree toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Gemiddeld bleef het aantal incidenten in de eenheid Rotterdam ongeveer gelijk.

• Overlast: het aantal incidenten van burengerucht (+20 procent) en overlast door verwarde of overspannen personen (+73 procent) is toegenomen. Tegelijkertijd is in Goeree het aantal incidenten van verkeersoverlast (-29 procent) afgenomen.

• Overige thema’s: er waren in de gemeente drie incidenten waarbij geweld tegen politieambtenaren (GTPA) is gebruikt, en er waren drie incidenten veilige publieke taak (VPT). In de eerste helft van 2020 waren er geen incidenten in de overige thema’s.

>>> Zie foto 2)

Jeugdproblematiek

Het totaal aantal verwijzingen naar bureau Halt is in de gemeente Goeree in de eerste helft van 2021 toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (+2). Deze afname is terug te zien bij vermogensdelicten (+3) en vuurwerkovertredingen (+1). In de eerste helft van dit jaar waren er geen verwijzingen meer voor overige incidenten (-3).

>>> Zie foto 3)

Pak je Kans

In totaal zijn er tien jongeren doorwezen naar Pak je Kans. In vijf gevallen gebeurde dit via de politie. In vier gevallen is het onbekend.

>>> Zie foto 4)

Persoonsgerichte aanpak

In de eerste helft van 2021 is het totaal aantal aanpakken in Goeree afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (-2). Er waren minder casussen huiselijk geweld (-5). Bij het thema volwassenen was er één casus meer ten opzichte van vorig jaar en waren er ook twee nieuwe meldingen. Er stonden drie personen uit Goeree op de Hitlijst van Rotterdam Rijnmond, gelijk aan de eerste helft van 2020.

>>> Zie foto 5)

ZSM

In de eerste helft van 2021 waren er 29 personen ingestroomd op de ZSM, twee meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij het thema volwassenen (+5) is er een stijging, terwijl er een daling is bij het thema zorg en triage (-5). In totaal zijn er 32 meldingen over 29 unieke personen.

>>> Zie foto 6)

Burgernet

In de gemeente Goeree waren op 30 juni 2021 in totaal 3.318 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, minder dan dezelfde periode een jaar eerder. De dekking van Burgernet zit in Goeree nog onder het streefcijfer van 10 procent gemiddeld voor de eenheid, maar de gemeente zit wel boven het minimum van 5 procent. De Burgernet app is 450 keer gedownload in Goeree in de eerste periode van 2021.

>>> Zie foto 7)