Landelijk - Het gezamenlijke MSC-certificaat van de Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvisserij is afgelopen week onder de loep genomen tijdens de jaarlijkse ‘surveillance audit’, die ook dit jaar vanwege COVID-19 online werd gehouden. Nederlandse Vissersbond: "Vorig jaar werden alle zeven condities beoordeeld als ‘on target’ en ook dit jaar is de verwachting dat de voortgang binnen het certificaat positief beoordeeld wordt." Amerik Schuitemaker, die namens de Nederlandse garnalenvisserij het project begeleid, doet hieronder verslag.

Audit

Het assessmentteam door Lloyd’s Register, bestaande uit drie experts op het gebied van duurzame visserij, natuurimpact en effectief management, besprak afgelopen week via een online-meeting de voortgang van het MSC-garnalencertificaat met de deelnemende landen. Bij deze meeting was ook een garnalenonderzoeker van Wageningen Marine Research (WMR) en de Universiteit van Hamburg aanwezig. Waarnemers van het Marine Stewardship Council (MSC) volgden het auditproces.

Verlenging van de MSC-mijlpalen

Vanwege de coronapandemie heeft MSC toestemming gegeven om de deadline van bepaalde condities met 12 maanden te verlengen. Voor het MSC-garnalencertificaat houdt dit in dat deze verlenging op alle zeven condities van toepassing is. Dit betekent dat de officiële beoordeling van de mijlpalen van dit jaar (audit 3) worden verlegd naar volgend jaar (audit 4). De mijlpalen die oorspronkelijk voor volgend jaar (audit 4) stonden gepland, zullen naar het volgende certificaat worden overgeheveld bij de hercertificering.

Beoordeling van de condities

Aankomende weken zal het auditteam werken aan een auditrapport waarin ze hun bevindingen zullen opschrijven. Ondanks dat er geen officiële beoordeling van de condities zal plaatsvinden, zal het auditteam de zeven condities en de daarbij behorende mijlpalen wel meten aan de voortgang en behaalde resultaten binnen het certificaat. Op basis hiervan zullen zij in het auditrapport actiepunten en aanbevelingen voor het komende jaar meegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amerik Schuitemaker via tel. 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.

Tekst Amerik Schuitemaker Nederlandse Vissersbond