31 juli 2021, Middelharnis - Op donderdag 15 juli jl. heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een voorbereidingskrediet Spuiplein. Het doel van het krediet is onderzoek te doen naar het verplaatsen van het parkeren naar de Sommelsdijkse Havendijk. PvdA Goeree-Overflakkee: "Echter, aan dit besluit ging veel discussie vooraf. Wat wilde wethouder Markwat op de parkeerplekken aan het huidige Spuiplein? En was het niet zo dat de projectontwikkelaar al een website heeft met het aanbod van de woningen? Dit terwijl de inspraak van inwoners en ondernemers niet, of nauwelijks had plaatsgevonden?" Lees hieronder het hele bericht.

Vervolg

Veel vragen dus. Ook bij de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Petra ’t Hoen verwoordde het als volgt: ‘De PvdA is een warm voorstander van een upgrade van dit gebied.

Maar in welke richting staat voor ons nog niet vast.

Welke inspraak hebben we nog als fractie als het voorbereidingskrediet gevoteerd wordt?

Kan er echt nog gekomen worden tot een andere invulling van dit gebied of staat eigenlijk het plannetje al helemaal panklaar zoals op woneninhetspuikwartier.nl te lezen is?

De PvdA vindt sociale woningbouw heel erg belangrijk. We weten hoe groot het tekort is en hoe broodnodig nieuwe bouwlocaties nodig zijn voor de coöperatie. Initiatieven voor een ontwikkeling zoals op het Spuiplein ziet de PvdA niet geïnitieerd worden door het college voor de dorpen als Den Bommel, Melissant of Nieuwe-Tonge. Ook komen nieuwe projecten sociale woningbouw sowieso weinig aan de orde.

De PvdA blijft zich afvragen of dit dan wel het beste plan is op deze plaats?

De PvdA is kritisch over de uitleg van de wethouder m.b.t. de mogelijkheden voor sociale woningbouw aan het Spuiplein. De wethouder beroept zich op een prijsvraag. En de coöperatie heeft - wat te achterhalen is - niet ingeschreven. De PvdA heeft signalen dat de coöperatie wel belangstelling heeft. Doch als de invulling nog niet vast staat komt dit zeker opnieuw in beeld.

De PvdA heeft om ontwikkelingen niet te remmen voor het voorbereidingskrediet gestemd. Echter, wat er op het Spuiplein komt en dat dit alleen na inspraak door inwoners en ondernemers er kan komen staat voor de PvdA vast.

Wilt u uw mening kwijt over de PvdA inzet over het Spuiplein of over andere onderwerpen en wilt u die met ons delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse digitale inloopfractie.

In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op facebookpagina PvdAGO.

PvdAGO.nl