16 juli 2021, Goeree-Overflakkee - Vorige week hebben de directeur-bestuurders van Zuidwest Samen het nieuwe reglement voor de Regionale Klachtencommissie Zuid West ondertekend. Door de toetreding van Beveland Wonen en Oost-West Wonen is de gezamenlijke regionale Klachtencommissie Zuid West ontstaan. Deze samenwerking maakt het voor de aangesloten corporaties nog meer mogelijk om de krachten te bundelen. Lees hieronder meer.

Vervolg

De aangesloten corporaties zijn: Oost West Wonen, Zeeuwland, Beveland Wonen, Woningbouwvereniging Arnemuiden, Woongoed Middelburg en l’escaut woonservice. De Regionale Klachtencommissie brengt een onafhankelijk advies uit over klachten van individuele huurders.

Krachten bundelen

Heeft een huurder een klacht dan neemt de woningcorporatie deze eerst zelf in behandeling. Komen ze er samen niet uit, kan de huurder terecht bij de Regionale Klachtencommissie. Zij brengen onafhankelijk advies uit aan de bestuurder van de corporatie over de klacht van de individuele huurder. Huurders krijgen op deze manier de kans hun klacht kosteloos en laagdrempelig neer te leggen bij een deskundige partij. Het advies van de klachtencommissie levert daarmee ook een bijdrage aan het functioneren van de corporatie. Het aantal te behandelen klachten door de Regionale Klachtencommissie is relatief laag. Door de toetreding van Beveland Wonen en Oost West Wonen worden de krachten gebundeld. De nodige kennis en ervaring om een advies uit te brengen blijft hierdoor op peil.

Werving nieuwe voorzitter

De huidige voorzitter van de Regionale Klachtencommissie is aftredend. In september start de werving en selectie van een nieuwe voorzitter en kunnen geïnteresseerden hun interesse kenbaar maken. Bij het werven van een nieuwe kandidaat houdt de commissie rekening met goede regionale spreiding van de commissieleden.

Foto

Op de afbeelding/collage ziet u de ondertekening van het reglement door de directeur-bestuurders van Zuidwest Samen. Vanwege de coronamaatregelen is geen gezamenlijk tekenmoment georganiseerd. Van links naar rechts: Marleen van de Kamp (Oost West Wonen), Jan Leo van Deemter (l’escaut woonservice), Eric de Ceuster (Woongoed Middelburg), Marco van der Wel (Zeeuwland), Louis van Mal (WBV Arnemuiden) Peter Bevers (Beveland Wonen).