13 juli 2021, Achthuizen - Al jaren zijn de gemeente, het waterschap, ondernemers en buurtbewoners in en rond Achthuizen/Langstraat bezig een oplossing te bedenken om de Zandweg "vrachtauto luw" te krijgen. Door toename van zwaar vrachtverkeer ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties op de smalle Zandweg die loopt vanaf de Galatheseweg tot aan de Achthuizensedijk. Dorpsraad: "...we willen niet anders dan het koesteren van de gezonde (boeren-) bedrijven in onze mooie polders. Het is wel zaak alles in balans te regelen. En dat kan, er ligt een mooi en doeltreffend plan bij het waterschap en de gemeente op tafel. Door middel van het creëren van een cirkel, lege vrachtwagens kunnen de bedrijven goed en duidelijk benaderen/vinden.....". Lees hieronder verder.

Dorpsraad Achthuizen:

"De Zandweg wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers, maar ook door de grote tractor combinaties die producten van en naar het land vervoeren. Passeren van voertuigen is al een uitdaging, bij vrachtwagens lukt het al helemaal niet. Omdat de vrachtwagens niet kunnen uitwijken in de vaak zachte berm, moeten personenauto's, voetgangers en fietsers diep het gras in. Steeds vaker ontstaat hier ook onenigheid over en gevaarlijke situaties die niet passen in de ambitie een verkeersveilige situatie te creëren, immers, hoe gevaarlijk en onlogisch ook, de chauffeurs mogen er wel rijden!"

Dorp

"Sommigen vrachtwagenchauffeurs nemen een alternatieve route en verdwijnen in de bebouwde kom van Achthuizen en buurtschap Langstraat. En daar ontstaan vaak onnodige irritaties tussen chauffeurs en bewoners en gevaarlijke situaties!"

Oplossing

"Natuurlijk moeten de ondernemers hun vrachtwagens en medewerkers gewoon op het bedrijf kunnen krijgen. Sterker, we willen niet anders dan het koesteren van de gezonde (boeren-) bedrijven in onze mooie polders. Het is wel zaak alles in balans te regelen. En dat kan, er ligt een mooi en doeltreffend plan bij het waterschap en de gemeente op tafel. Door middel van het creëren van een cirkel, lege vrachtwagens kunnen de bedrijven goed en duidelijk benaderen/vinden. Door ze daarna de weg te wijzen volgens een verplichte rijrichting naar de N59, worden ook zij bedient van de nodige helderheid, service en veiligheid. De Zandweg kan dan blijven wat zij ooit was, een verbindingsweggetje tussen polder en dorp, veilig voor alle gebruikers."

De gemeente en het waterschap hebben beloofd voor de zomer 2021 aan de slag te gaan, we rekenen op ze! (Dorpsraad) Achthuizen, 'kleinste dorp, grootste ambitie!'

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Achthuizen, Piet, Jack en Aad.