12 juni 2021, Landelijk - Afgelopen week, dinsdagavond 8 juni is er in het Europees Parlement gestemd over het (niet-wetgevende) initiatiefrapport over de biodiversiteitsstrategie nadat er maandag 7 juni over het rapport is gedebatteerd. De biodiversiteitsstrategie is een alomvattend lange termijn plan met als doel om de natuur en de achteruitgang van ecosystemen tegen te houden, en te verbeteren waarbij men zich richt op het jaar 2030. Het initiatiefrapport is na amendering aangenomen en bevat bedreigende teksten voor de visserijsector. Lees hieronder meer.

Bodemvisserij

Paragraaf 74 richt zich specifiek op de bodemtrawlvisserij waar nagenoeg alle vistechnieken toegepast door de Nederlandse kottervisserij onder kunnen vallen. De paragraaf kenmerkt zich door een brede en op sommige vlakken nog weinig concrete formulering maar het is wel duidelijk dat het voor de kottervisserij zeer bedreigend is. Klik HIER voor de Nederlandse vertaling van de na amendering aangenomen paragraaf 74. Er wordt specifiek gesproken over het beperken van de bodem(trawl)visserij in kustgebieden. Een exacte definitie van bodem(trawl)visserij ontbreekt nog maar je zou kunnen stellen dat het overgrote deel van de Nederlandse kustvisserij hier onder zou kunnen vallen. Denk aan de visserij met gesleepte tuigen op garnalen en platvis door het kleinere segment kotters, de kotters onder de 24 meter lengte die actief mogen zijn in binnen de 12 mijlszone.

Europese visserij moet handen inéén slaan

Het kan op geen enkele wijze geaccepteerd worden dat de visserij wordt geslachtofferd in deze biodiversiteitsstrategie. Ook binnen de Europese visserij-koepelorganisaties Europeche en EAPO is er al veel aandacht en inzet geweest voor dit dossier maar dat zal de komende tijd alleen maar verder geïntensiveerd moeten worden. De visserijsector zal gezamenlijk en eendrachtig moeten laten zien dat ze zich niet op deze manier uit het veld laten slaan. Hierbij gaat het niet alleen om bodemvisserij want de visserij wordt breder aangepakt. In artikel 76 gaat de aandacht uit naar de pelagische visserij. Het is een bizarre gedachte dat door deze stemming, in een groen georiënteerd Europees Parlement, de visserij, vissers en hun gezinnen worden geslachtofferd. De maat is vol.

Proces

Nu het initiatiefrapport is aangenomen in het Europees Parlement is het aan de Europese Commissie om het te verwerken in concrete wetsvoorstellen. In hoeverre de aangenomen inhoud van het rapport wordt overgenomen is aan de Europese Commissie. Daarna volgt opnieuw een behandeling in het Europees Parlement, gevolgd door Europese Raad en tenslotte het triloog waarin het drietal standpunten moet worden samengevoegd. Dit proces kan jaren duren waarbij het dus de vraag is in hoeverre de paragraaf 74 zoals nu geformuleerd concreet wordt gemaakt.

Terugblik op stemming

Als Nederlandse Vissersbond hebben we samen met collega visserijorganisaties afgelopen weken, zo niet maanden, veel contact gehad met leden van het Europees Parlement om de stemming goed uit te laten pakken. Dat is ondanks de inspanningen niet gelukt. Wederom is er een onrealistisch rapport aangenomen waarbij zonder enige schaamte de visserij lijkt te worden geslachtofferd. We proberen een analyse te maken hoe er is gestemd op het rapport, en meer specifiek de paragraven over de visserij. Onze Nederlandse Europarlementariërs van SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en JA 21 hebben hun uiterste best gedaan om een acceptabele positie te behouden voor de visserijsector, andere Nederlandse partijen hebben ingestemd. Verder is het opvallend dat er relatief veel Franse vertegenwoordigers ingestemd hebben terwijl die normaliter grotendeels zich achter hun visserijsector scharen.

Voor meer informatie

De komende jaren zal de visserijvertegenwoordiging zich in het Europese maximaal in moeten zetten om deze trein te stoppen, of in ieder geval om deze op een ander spoor te zetten. Dit dossier heeft grote gevolgen voor het toekomstperspectief van onze Nederlandse visserij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Durk van Tuinen en Derk Jan Berends, 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.