17 december 2020, Goeree-Overflakkee - Vanaf medio december duiken ze steeds vaker op in het Zeeuwse landschap rondom Windpark Krammer: kleine walnotenbomen. De walnotenbomen vormen het symbool op het boerenland bij de 15 deelnemende koolstofboeren rondom het windpark, die koolstof binden in de bodem en planten. Dit is een uniek project in Nederland. "De koolstofboeren en de walnotenbomen groeien als iconen op het Zeeuwse platteland." Lees hieronder meer.

Vervolg

In mei 2020 zijn de eigenaren van Windpark Krammer, energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind, een eigentijdse samenwerking aangegaan met boerenclub ZLTO. Vanuit het omgevingsfonds van Windpark Krammer worden 15 boeren gedurende 5 jaren extra beloond om koolstof vast te leggen in de bodem. Per jaar wordt er door de boeren 550 ton CO2 uit de atmosfeer gehaald en vastgelegd in de bodem. Daarmee leveren de boeren een direct bijdrage aan het verminderen van CO2 emissies in de atmosfeer. En tegelijkertijd 'vergroent' en verfraait het Zeeuwse platteland rondom het windpark.

Om deze samenwerking te markeren voor Zeeuwse burgers en toeristen worden op vrijdag 18 december 2020 de walnotenbomen geplant bij de koolstofboeren. De walnotenboom is een zichtbaar symbool voor koolstofvastlegging en levert een landschappelijke bijdrage aan de omgeving. Tevens bindt de walnotenboom zelf ook CO2 als koolstof. Bij iedere walnotenboom komt een informatiebord om meer informatie te geven over deze unieke samenwerking tussen boeren en energiecoöperaties.

De pilot Koolstofboeren Windpark Krammer is tot stand gekomen door het EU Interreg NSR project Carbon Farming. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Zeeland en LNV.