14 december 2020, Goeree-Overflakkee - De dag van de rechten van de mens wordt elk jaar gevierd op 10 december. Op Goeree-Overflakkee waren vele gebouwen in het kader van Orange the World, oranje verlicht. Op tien december stopte deze verlichting, maar Soroptimistclub Goeree-Overflakkee blijft zich, samen met al haar zusterclubs inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen. Lees meer.

Vervolg

De dag van de rechten van de mens wordt elk jaar gevierd op 10 december, omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. De verklaring werd ontworpen door de VN Commissie voor Mensenrechten en gepropageerd door met name Eleanor Roosevelt (1884-1962), de weduwe van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Dat deze verklaring wereldwijd gedragen werd, blijkt wel uit het feit dat De 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' werd aangenomen zonder tegenstemmingen en met slechts acht onthoudingen.

De verklaring is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. Zij heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten. Mensenrechten vormen het fundament van het zijn van de gehele mensheid. De verklaring behelst onder meer vrijheid, gerechtigheid en vrede. Alle mensen worden gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zonder onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst. Zonder de bevordering en bescherming van deze rechten kan er geen sprake zijn van democratie en een rechtsstaat.

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee is één van de honderden clubs die de Soroptimisten wereldwijd telt. Elk jaar vieren zij de dag van de rechten van de mens. Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om de posities van vrouwen en meisjes te verbeteren. Het woord Soroptimist komt van zusters (sorores) die het beste (optimum) nastreven. Alleen al in Nederland zijn er rond de 100 ‘clubs’ actief.

Orange the World

"Onze burgemeester, Ada Grootenboer zette het gemeentehuis in oranje licht op 25 november jl waarmee zij de campagne Orange the world startte. Orange The World is een wereldwijde campagne voor vrouwenrechten en gendergelijkheid."

In meer dan 100 landen wordt tussen 25 november (uitgeroepen tot internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen) en 10 december (de internationale mensenrechten dag) actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

Soroptimistclub sluit deze periode af met het onder de aandacht brengen van het verdrag van Istanbul, een belangrijk mensenrechtenverdrag op het gebied van geweld tegen vrouwen. Het doel van dit verdrag is een Europa te creëren dat vrij is van geweld. Het verdrag onderstreept dat geweld tegen vrouwen moet worden tegengegaan, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke machtspositie van vrouwen en mannen.

Nederland heeft het Verdrag van Istanbul ondertekend en moet zich dus houden aan de verplichtingen uit dit verdrag: de bescherming en ondersteuning van slachtoffers en de preventie van geweld tegen vrouwen.

"Op Goeree-Overflakkee waren vele gebouwen in het kader van Orange the World, oranje verlicht. Op tien december stopte deze verlichting, maar Soroptimistclub Goeree-Overflakkee blijft zich, samen met al haar zusterclubs inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen."