December 2020, Sommelsdijk - Op de redactie kwam een zogeheten "ingezonden brief" binnen van John Albrechts, met als titel: Burgerparticipatie. Hij vervolgt: "Als zwembaddeskundige maak ik me al een aantal jaren grote zorgen over het zwemklimaat in zwembad de Staver en over de werkwijze van SRGO...." Uiteraard past de redactie van Koole Media Service 'hoor en wederhoor' toe. Gemeente heeft al in een reactie laten weten het niet gepast te vinden in de media te reageren. SRGO deelde deze mening, toch vroegen wij directeur Lesly Wolters om een reactie. Lees hieronder de gehele brief van Albrechts en de reactie van Wolters daarop.

- Ingezonden brief John Albrechts -

Burgerparticipatie

"Als zwembaddeskundige maak ik me al een aantal jaren grote zorgen over het zwemklimaat in zwembad de Staver en over de werkwijze van SRGO. Nadat door verschillende calamiteiten in 2017 honderden bezoekers van zwembad de Staver gezondheidsschade opliepen zijn er, in opdracht van het college van burgemeester en wethouders, 2 verschillende onderzoeken uitgevoerd. In 2017 deed de GGD onderzoek naar de luchtkwaliteit in zwembad de Staver en in 2019 deed Sportfondsen Nederland onderzoek naar de klimaatomstandigheden, de technische installaties van zwembad de Staver en de werkwijze van SRGO. De directeur van SRGO hield in zowel het onderzoek van de GGD als in het onderzoek van Sportfondsen Nederland een aantal belastende rapporten buiten de onderzoeken. Deze feiten kwamen aan het licht toen oa. na het indienen van een WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek in september 2019 de achtergehouden documenten openbaar werden. Het bestuur van SRGO en het college van burgemeester en wethouders zijn sinds oktober 2019 op de hoogte van deze malversaties maar hebben tot op heden geen actie ondernomen.

Weer fraude in de Staver?

Ondanks forse investeringen in de installaties van de Staver zijn de technische problemen nog steeds niet opgelost, zo blijkt uit de aanhoudende klachten van gebruikers van het zwembad. Om inzicht te krijgen in de ernst en de omvang van de problemen heb ik zowel wethouder Bruggeman als het bestuur van SRGO de afgelopen maanden verschillende keren verzocht mij de meetrapporten van het afgelopen jaar toe te sturen. Beiden weigerden. Op 20 oktober jl. heb ik daarom weer een WOB verzoek ingediend bij de gemeente. In het WOB verzoek vraag ik om meetrapporten, prestatieafspraken tussen de gemeente en SRGO, bezoekersaantallen plus inkomsten en investeringen in de installaties. Op 18 november jl. ontving ik een brief van de gemeente waarin staat dat de gemeente meer tijd nodig heeft om mijn verzoek te behandelen, het ambtenaren apparaat zou het te druk hebben met andere zaken…

In werkelijkheid zijn de documenten waar het om gaat in het bezit van SRGO en hoeven dus alleen maar door SRGO verzameld te worden en kunnen vervolgens worden doorgestuurd naar de gemeente. Daarna kan een gemeente ambtenaar de gegevens naar mij doorsturen. Hooguit een paar minuten werk voor de gemeente dus. Wat is nu de werkelijke reden van het niet leveren van de gegevens? Wordt er weer een legionella uitbraak onder de pet gehouden? Is de gemeente bang dat er, net als in het verleden van de Staver, weer een grootschalige fraude aan het licht komt? Of is dit het ultieme voorbeeld van burgertje pesten?

Burgerparticipatie

Wat erg dat een betrokken burger die zich al jaren inzet voor de veiligheid en gezondheid van zijn medemens telkens weer door de gemeente wordt tegengewerkt. En dat in een gemeente waar participatie zo’n belangrijke plaats op de politieke agenda inneemt. Vertrouwen en transparantie zouden hiervoor de basis moeten vormen."

John Albrechts

- Reactie op ingezonden brief, door Lesly Wolters -

Wolters geeft aan dat alle zwembaden van SRGO (Zuiderdiep, Staver en de Gooye) voldoen aan wet- en regelgeving. Dat de baden van SRGO dagelijkse en maandelijkse metingen verrichten en als één van de weinige zwembaden in Nederland dit aan haar gasten toont (te zien bij de ingang).

De provincie houdt alle zwembaden in Nederland streng in de gaten. Wolters: "Inzage in stukken is voor alle betrokken instanties, zij krijgen periodiek meetrapporten op het gebied van zwemwater, legionellakeuringen, beheersplannen en toezichtplannen van alle zwembaden in Nederland." De GGD houdt de volksgezondheid in de gaten.

Ook legt hij uit: "SRGO gaat niet over een WOB verzoek."

"Ons personeel, ons bestuur en ikzelf zullen zelfs nooit accepteren dat er sprake zou zijn van een onveilige situatie. Wij nemen dat zeer serieus."

Op de aantijging 'fraude' wil Wolters al helemaal niet ingaan.

"Wij hebben sinds mijn aantreden in 2011 ieder jaar een goedkeurende accountsverklaring. De zwembaden trekken jaarlijks 200.000 tevreden bezoekers, SRGO accommodaties 600.000 bezoekers, dat spreekt allemaal voor zichzelf."