Goeree-Overflakkee - Vergrijzing speelt een grote rol in de toegenomen vraag naar zorg op Goeree- Overflakkee. In Zeeland in het algemeen vergrijst en ontgroent de bevolking sneller dan in de rest van Nederland. In enkele gebieden valt het met de ontgroening nog mee, maar op Goeree-Overflakkee trekt veel jeugd weg wat zorgt voor een relatief oudere bevolking. Lees hieronder meer.

Financiering zorg steeds complexer

De vergrijzing zorgt er voor dat de financiering en wetgeving rondom de zorg heel complex geworden is. Partijen moeten bijeengebracht worden om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er meerdere stappen uit behandelingen worden gehaald, zodat wachtlijsten afnemen. Op Goeree-Overflakkee is behoefte aan efficiënte samenwerking op het gebied van mensen, middelen en medicatie. Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is meer dan de helft van de volwassenen in Nederland 50 jaar en ouder vanaf 2020. Hiervan is 19 procent 65 jaar of ouder. De verwachting is dat dit aantal blijft stijgen tot 2041 en pas na 2060 wordt een daling verwacht. Dit heeft onder andere zijn weerslag op de kosten voor de zorgverzekering. Op de kortere termijn heeft de coronacrisis hier ook een negatieve invloed op. Iets waar zelfs het beste ziekenhuis niets aan verandert.

Toename van zorgkosten

Volgens het RIVM is de toename van de zorgkosten voor een derde te wijten aan de vergrijzing en bevolkingsgroei. De uitgaven van ouderenzorg stijgen het snelst van alle zorgsectoren. Waar dit in 2015 neerkwam op 20 procent van de totale zorguitgaven, stijgt dit in 2040 naar 25 procent. In 2040 zullen de uitgaven aan de gezondheidszorg het dubbele bedragen van de kosten in 2015. Daar komt bij dat ouderen vaak complexe problemen hebben doordat er doorgaans sprake is van meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Dit wordt ook wel multimorbiditeit genoemd. Zo hebben ouderen vaak last van chronische aandoeningen in combinatie met geheugenproblemen, gehoor- en gezichtsstoornissen, vallen, incontinentie of eenzaamheid. Niet alleen zal er meer druk ontstaan op de formele zorg, maar ook de informele zorg komt door de vergrijzing onder druk te staan. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig, waardoor het aantal mantelzorgers blijft toenemen. Ook het aantal alleenwonende ouderen neemt toe.

Zorg moet dichtbij zijn

Paulina.nu is opgericht in 2016 en werkt vanuit de doelstelling 'zorg moet dichtbij zijn'. Het initiatief is gestart door een ambitieuze groep bewoners van Goeree-Overflakkee in naam van Paulina van Weel, oprichter van het Ziekenhuis in Dirksland. Paulina.nu heeft als doel om een vitale leefstijl te stimuleren en om bewoners zelf de regie te geven over de organisatie van hun zorg. Het platform zet zich onder andere in om zorg- en zorgverleners beter op elkaar af te stemmen. Op deze manier kunnen zorgverzekeringen geld besparen, wat weer geïnvesteerd kan worden in betere zorg. Hierdoor blijft zorg niet alleen lokaal maar ook betaalbaar.