24 november 2020, Oude-Tonge - De bouw van Windpark Oostflakkee is in volle gang. Ontstaan vanuit het initiatief van vijf lokale boeren zullen vanuit Oude-Tonge richting Ooltgensplaat langs de zeedijk 8 windturbines verrijzen. De afgelopen weken vonden de eerste transporten van de windturbine onderdelen plaats en is een start gemaakt met het in elkaar zetten hiervan. Naar verwachting zal het windpark in april 2021 gaan draaien. Lees hieronder meer en bekijk de foto's en video.

Vervolg

De bouw van Windpark Oostflakkee startte in april 2020 en is op dit moment in volle gang. Het windpark van 32 MW zal bestaan uit 8 windturbines en een 33kV/50kV transformatorstation. Het zal voldoende duurzame energie leveren voor meer dan 35.000 huishoudens. Dit zal bijdragen bij aan de duurzame ambities van Goeree-Overflakkee. Bovendien zal Windpark Oostflakkee resulteren in een besparing van 1,2 miljoen ton CO2 gedurende de levensduur van het windpark.

Windpark Oostflakkee is het initiatief van vijf lokale boeren en de Nederlandse projectontwikkelaar Renewable Energy Factory. Tonnie van Peperstraten is één van de lokale boeren en initiatiefnemers. “In een periode van 11 jaar hebben wij Windpark Oostflakkee ontwikkeld. Zonder de medewerking van lokale mensen hadden wij deze ontwikkeling niet voor elkaar gekregen.” Jack van Vugt, lokale boer en initiatiefnemer, “vindt het mooi dat we op deze manier mee kunnen helpen aan de energietransitie”. Ronald Kloet, medeoprichter van Renewable Energy Factory, geeft aan: “De locatie van Windpark Oostflakkee is een geschikte locatie voor windturbines, want er is ruimte en er is een goed windklimaat. Zoals bij elk windpark is er eerst een uitgebreide natuurtoets uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen. Tijdens de bouw en exploitatie wordt hier ook rekening mee gehouden.”

Windpark Oostflakkee is aangekocht door Kallista Energy, een Franse onafhankelijke energieproducent. Kallista Energy is eigendom van APG (de grootste pensioenleverancier van Nederland) en Ardian (een particuliere investeringsmaatschappij). Na een bewezen staat van dienst in Frankrijk, waar Kallista Energy al 20 windparken exploiteert, zet zij met Windpark Oostflakkee haar eerste stap over de grens. Green Trust ondersteunt Kallista Energy bij de uitvoering van dit project. Green Trust biedt deskundig advies in alle fasen van een energieproject; van initiële haalbaarheidsstudie tot en met bouw en operationeel beheer. De 8 windturbines (E126-EP3) zullen worden geleverd door Enercon, één van 's werelds toonaangevende windturbinefabrikanten. Tevens is Enercon verantwoordelijk voor de bouw (en later ook het beheer) van het windpark.

In april dit jaar is gestart met de bouw van Windpark Oostflakkee. Zo zijn er toegangswegen aangelegd, palen geheid, nieuwe sloten gegraven en plateau’s gemaakt waar de kraan op komt te staan voor het opbouwen van de windturbines. Er is beton gestort en betonijzer gevlochten om de 8 fundamenten gereed te maken. Er zijn kabels aangelegd die de energie vanaf de windturbines gaan afvoeren naar het openbare net.

- Persbericht Windpark Oostflakkee - november 2020 -

Sinds eind oktober staan de transporten van de windturbine onderdelen naar Windpark Oostflakkee op de planning. De onderdelen zijn afkomstig uit heel Europa. Zo komen de hub (het middelpunt van de rotor) en de gondels uit Duitsland, de generatoren uit Polen, de bladen van de windturbine uit Turkije en de torens uit Spanje. Midden november vonden de eerste transporten van de bladen plaats. De bladen komen per schip aan in de Haven van Bruinisse. Hier worden ze op het transport geladen. De bladen hebben een lengte van maar liefst 61,08 meter. Vandaar dat de transporten grotendeels ’s nachts plaatsvinden. De afgelopen weken is al een start gemaakt met het in elkaar zetten van de windturbine onderdelen. Vanaf deze week worden deze, met de kraan, omhoog getakeld. De verwachting is dat in februari 2021 de 8 winturbines zijn opgebouwd en dat Windpark Oostflakkee in april 2021 zal gaan draaien. Uiteraard moet de bouw van Windpark Oostflakkee op een gezonde en veilige manier gebeuren. Veiligheid is daarom het sleutelwoord. Huidige planning van januari 2020 tot en met april 2021 ziet u op onderstaande afbeelding.

Toelichting foto's

Een korte toelichting op de foto's van het bouwproces: “U ziet het zogenaamd koppensnellen van de heipalen. Dit is het vrijmaken van de wapening van de palen om zo hechting te verkrijgen tussen palen en fundament. Het hydraulisch koppensnellen. De heipalen worden grotendeels hydraulisch “gesneld”, waardoor er maar weinig handmatig gehakt hoeft te worden. Ergonomisch beter. Het draadvlechten: het aanbrengen van de wapening voor het fundament waar later het beton omheen gestort wordt en het beton storten zelf: het beton wordt met behulp van betonpomp vanuit de vrachtwagen naar het fundament getransporteerd. Ook ziet u het verdichten van het beton met trilnaalden tijdens de eerste stort. U ziet het”Kalista night transport”; in de haven van Bruinisse worden de bladen van het schip op het transport geladen. Het uitzonderlijk vervoer staat klaar voor vertrek in de haven van Bruinisse. En het transport onderweg van de haven in Bruinisse naar Windpark Oostflakkee."

Full Frame- video

Bekijk hieronder de Full Frame-video 'Hoe het allemaal begon' en via deze link de Full Frame-video 'Op de millimeter nauwkeurig'. https://youtu.be/Dx8pOGhiVNs