10 november 2020, Goeree-Overflakkee - Het aantal 65-plussers stijgt met 40% en het aantal mensen van 90 jaar en ouder verdubbelt. Er zullen bijna twee keer zoveel mensen zijn met dementie. Dat gebeurt allemaal de komende twintig jaar. Daarom moeten er op het gebied van zorg, personeel, wonen en welzijn dingen anders aangepakt en georganiseerd gaan worden. In Nederland en dus ook op Goeree-Overflakkee. Lees hieronder verder over het webinar dat online georganiseerd gaat worden.

Inspiratie bij Webinar

Het is tijd om in actie te komen. Daarom heeft Paulina.nu het initiatief genomen om een online webinar te organiseren waarin wordt ingegaan op deze én andere ontwikkelingen. Sprekers met verschillende expertises en vakgebieden zullen hun visie delen. Naast informeren is het doel van het webinar om de kijkers te inspireren.

Verantwoordelijkheid en regie

Wie draagt welke verantwoordelijkheid en wie pakt de regie? Naast deze vraag staan in het online webinar "Zoals het klokje thuis tikt" de uitkomsten van door Paulina.nu uitgevoerd onderzoek centraal. Maar liefst tien sprekers zullen vanuit die verantwoordelijkheid hun licht laten schijnen op de Langer Thuis opgave. Van Wimke Schuurmans (ministerie VWS) en Anna van Poucke (KPMG Health) tot Ellen Hoogervorst-van der Meer (CuraMare) en wethouders Berend Jan Bruggeman en Daan Markwat.

Diversiteit aan onderwerpen

Er komen diverse onderwerpen en knelpunten op tafel. Wat vraagt de Langer Thuis opgave van de verzorgings- en verpleeghuizen, het personeel en de wijze waarop zorg aangeboden wordt en de kwaliteit daarvan? Hoe kijken wij naar beschikbare woningen en het welzijn in de wijk? Ook komen onder andere de specifieke uitdagingen voor de regio Goeree-Overflakkee en de invloed van COVID-19 aan bod.

Meer dan alleen een webinar

Na het webinar zal Paulina.nu de rol van verbinder en aanjager verder op zich nemen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het organiseren van een sessie begin januari 2021, om te komen tot een concrete uitvoeringsagenda.

Voor wie?

Bent u zorgprofessional, beleidsmaker, mantelzorger, leverancier van oplossingen, inwoner of op een andere manier bij de ouderenzorg betrokken? Laat u dan bijpraten over de meest recente ontwikkelingen, uitdagingen en de activiteiten die de komende periode op de agenda staan.

Wanneer en waar?

Dinsdag 1 december om 12.00 uur wordt het online webinar uitgezonden, via het YouTube-kanaal van Paulina.nu. Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link naar paulina.nu/webinarlangerthuis.

Foto's

Figuur 1: Ontwikkeling aantal inwoners naar leeftijd, 2014-2040 (Bron: CBS en provincie Zuid-Holland, bewerking In.Fact.Research)

Figuur 2: Ontwikkeling aan inwoners en huishoudens, 2000-2040 (Bron: CBS en provincie Zuid-Holland , bewerking In.Fact.Research)