Ooltgensplaat - Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een Compliment voor het Monument uit als blijk van erkenning voor gerestaureerde en herbestemde monumenten. Het Compliment in oktober gaat naar het bijzondere weeghuisje in Ooltgensplaat. Op 9 december 2017 werd het Weeghuisje in Ooltgensplaat op de Kaai feestelijk heropend door wethouder de Jong. Hij onthulde destijds de opgeknapte bascule. Het havenkanaal van Ooltgensplaat met het weeghuisje is onderdeel van de provinciale erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Lees meer.

Vervolg

Het havenkanaal van Ooltgensplaat met het weeghuisje is onderdeel van de provinciale erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Gemeente: "Deze erfgoedlijn vertelt het verhaal van het leven met en overleven van het water, als vriend en vijand op Goeree-Overflakkee. De zeven havenkanalen op het eiland worden hersteld en teruggebracht vanuit de historische achtergrond."

Restauratie Weeghuisje

De heer Den Exter, in 2017 plaatsvervangend voorzitter van de Dorpsraad, gaf een toelichting op de restauratie van het Weeghuisje, het opknappen van de directe omgeving en het toekomstig gebruik. "Door het Weeghuisje te restaureren, te renoveren en gebruiksklaar te maken, blijft het Weeghuisje voor de toekomst behouden. Het Weeghuisje is een Rijksmonument en is in1935 gebouwd in de Delfse bouwstijl. Het werd gebruikt voor het wegen van goederen en met goederen beladen wagens. Momenteel is het Weeghuisje het startpunt voor verschillende wandelingen door Ooltgensplaat. Ook zijn in het Weeghuisje seizoensgebonden lekkernijen uit de streek verkrijgbaar. De restauratie en het opknappen zijn mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee. Mede door inzet van aannemer P. van den Boogert en Zn. en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers is dit resultaat tot stand gekomen.

Kijk voor meer informatie over de prijs en de geschiedenis van het weeghuisje op: Weeghuisje Ooltgensplaat.