23 oktober 2020, Landelijk - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek, zo ook op het gebied van visserij. Op vrijdag 16 oktober 2020 vond een NWO-informatiebijeenkomst plaats voor de tweede openstelling van Onderzoek voor Duurzame Visserij. Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor universiteiten om onderzoek te doen naar innovaties en kennis die de visserijsector toekomstbestendiger maken. Lees hieronder verder.

Gebruikersgroepen moeten toepasbaarheid waarborgen

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere uitleg gegeven over de voorwaarden van de openstelling. Om te waarborgen dat de onderzoeken toepasbare kennis voor de visserijsector opleveren, moeten aanvragers gebruikersgroepen betrekken die advies kunnen geven vanuit de visserijpraktijk. Brita van den Dries-Trapman van de Nederlandse Vissersbond gaf een presentatie over lopende innovatieprojecten binnen de visserijsector en Sarah Verroen van VisNed besprak de kennisbehoeften van de sector.

15 miljoen uit het regeerakkoord

De 3 miljoen die NWO beschikbaar stelt komt uit de 15 miljoen euro die de huidige regeringspartijen volgens het regeerakkoord beschikbaar stellen voor innovatie in de visserij. De Nederlandse Vissersbond ziet kansen bij deze openstelling. Zo zijn onderzoekers bezig met het vergroten van de kennis van het gedrag van vissen en de werking van vistuigen onder water. Deze kennis kan bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van nieuwe vistuigen en netaanpassingen. Ook zou het mooi zijn wanneer er geld uit deze openstelling wordt benut om technologieën te ontwikkelen die het energiegebruik van kotters verder optimaliseren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

Betrek kennis uit de praktijk!

De Nederlandse Vissersbond volgt de besteding van dit geld nauwgezet en blijft hameren op de toepasbaarheid voor geplande en in uitvoering zijnde onderzoeksprojecten. Ook benadrukt de Nederlandse Vissersbond het belang dat wetenschappers contact zoeken met mensen uit de visserijpraktijk, zoals vissers, technici en toegepaste wetenschappers. Het is daarvoor ook nodig dat wetenschappers in hun aanvragen voldoende budget reserveren om onderzoek in de praktijk te doen. Wanneer praktijkkennis wordt aangeboord, krijgen onderzoeken een vliegende start en hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Brita van den Dries-Trapman via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.

Meer informatie over de openstelling vindt u hier.

Tekst Ned. Vissersbond