Middelharnis - Deze maand viert Wereld Winkel Goeree-Overflakkee haar 20-jarig bestaan. Reden voor een feestje dus. "Uitbundig vieren voor de vrijwilligers van alle jaren, zit er helaas nu met alle maatregelen rondom Corona even niet in, maar we willen dit niet aan uw aandacht laten ontsnappen. Ook hebben we vanaf 1 september 2020 nieuwe openingstijden, waar we u graag op attent maken. We stellen nog steeds de leukste Kerstpakketten samen en willen we in november ook weer een 'Tafel van....' in de etalage zetten" Lees hieronder meer over "Van rietsuiker tot cadeauwinkel".

Kerstpakketten

Wereldwinkel Middelharnis staat open voor bedrijven om bij de Wereldwinkel hun kerstpakketten te bestellen. "Graag zelfs. Er zijn op Goeree-Overflakkee best wel grote bedrijven die veel personeel hebben en dan zou het toch fijn zijn dat wij voor hen de kerstpakketten kunnen verzorgen. Verkrijgbaar in allerlei groottes en prijsklassen!" Wilt u meer informatie? Dat kan via de mail: wwgoereeoverflakkee@gmail.com of via tel. (0187-)480871.

Van rietsuiker tot cadeauwinkel

De geschiedenis van de Wereldwinkels van 1967 tot 2003 is interessant. "Eerst iets over de organisatie....., er zijn inmiddels zo'n 400 Wereldwinkels in Nederland." De Wereldwinkels zelf zijn zelfstandige rechtspersonen, vaak stichtingen of verenigingen. Al deze winkels zijn lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Het landelijk bureau ondersteunt de winkeliers bij de exploitatie van hun winkels. De winkels en het landelijk bureau voeren het beleid uit en de samenwerking met andere organisaties. In Nederland zijn de Wereldwinkels onderdeel van de Zuid-Noord-Federatie. Dit is een samenwerkingsverband van twaalf organisaties voor milieu en ontwikkeling. Vertegenwoordigers van de landelijke vereniging hebben zitting in de stichtingsraad van de Stichting Max Havelaar en de algemene vergadering van de NOVIB. Daarnaast werkt de Landelijke Vereniging bij haar campagnes samen met diverse andere organisaties. De Landelijke Vereniging is vertegenwoordigd in het bestuur van de Fair Wear Foundation die werkt aan een keurmerk voor kleding. Met Hivos werkt de Vereniging aan internationale certificering. Samen met Hivos neem t de Vereniging deel aan het WTO-project van de Zuid-Noord Federatie. Het WTO-(deel)project van de Landelijke Vereniging is gericht op versterking van de eerlijke handel.

De Wereldwinkels hebben een kleurrijke geschiedenis: "Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de Derde Wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dick Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Al snel volgenden meer winkels, ze verkochten rietsuiker en handwerkproducten van de katholieke ideële importeur S.O.S (stichting Steun Onderontwikkelde Streken, nu de Fair Trade Organisatie). In mei 1970 werd de Landelijke Stichting Wereldwinkel opgericht. Twee jaar later waren er al 140 Wereldwinkels.

De Wereldwinkels voerden veel campagnes in de jaren ‘70. Inhoudelijk sloten die aan bij het heersende actieklimaat. Dus de actie ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. De eerste landelijke campagne die de Vereniging zelf organiseerde, was de financiële steunactie voor het Medisch Komitee Nederland-Vietnam.

De discussie over de functie van de Wereldwinkel bleef bestaan. Uiteindelijk werd ervoor gekozen de landelijke campagnes op een laag pitje te zetten en de Wereldwinkels organisatorisch en politiek te versterken. Dat betekende dat de Wereldwinkels zich meer bezig hielden met hun lokale situatie. Meer contact met lokale politieke partijen en maatschappelijke organisaties, meer plaatselijke acties tegen milieuvervuiling en bureaucratie. Het gevolg was wel dat het aantal Wereldwinkels daalde.

Plaatselijk sterk

In het midden van de jaren ‘70 kregen de Wereldwinkels plaatselijk een veel sterkere positie. Ook omdat de winkels erin slaagden gemeenten op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Door bijvoorbeeld gemeentelijke subsidie voor winkelruimte aan te vragen, dwong de Wereldwinkel de gemeenteraad tot discussies over het ‘bevorderen van mondiale bewustwording’. En met succes.

Toen uit onderzoek bleek dat juist de verkoop en het runnen van de winkel de bindende elementen van de Vereniging waren, werd besloten de verkoop van producten tot doel op zichzelf te maken (eind jaren ‘70).

De Max Havelaar crisis

Terwijl de Wereldwinkels zich bogen over hun interne organisatie, werden ze verrast door de interkerkelijke organisatie Solidaridad. Solidaridad kwam met het plan zelf koffie te importeren, onder de naam Max Havelaar, en te distribueren via de reguliere handel. Dat sloeg in als een bom. Er waren voorstanders die deze ontwikkeling toejuichten. De tegenstanders zagen de verkoop van eerlijke koffie in supermarkten als samenwerken met de vijand. Door dit initiatief eisten de Wereldwinkels een nieuw beleid. Uiteindelijk koos de Vereniging ervoor een aantal taken te centraliseren en de landelijke politieke campagnes alleen nog in het kader van alternatieve handel te voeren. Er kwamen cursussen, advies over marketing en winkelinrichting, en vele folders en brochures. Die keuze bleek heel succesvol. In één jaar tijd groeide het aantal Wereldwinkels van 230 naar 300. In 1988 kwam de eerste koffie met het Max Havelaar keurmerk op de markt.

Professionalisering

Vanaf 1985 werd de Wereldwinkel steeds meer winkel. Het personeel werd professioneler net als de winkelinrichting. De Wereldwinkels maakten alternatieve handel tot het centrale thema van hun werk. Het doel was nog steeds de wereldhandel te veranderen. De keuze hoe dat te doen was heel duidelijk: vergroten van de afzet van kleine producenten in het Zuiden, voorlichting aan het publiek en politieke campagnes. Er kwamen ook steeds meer importeurs waar de Wereldwinkels konden inkopen. De producten werden meer aangepast aan de Westerse smaak en geldende trends.

Meer van deze tijd

Om meer inzicht in de marktpositie te krijgen, kwam er in 1998 een marktonderzoek. Een aantal consumenten werd gevraagd naar hun mening over de Wereldwinkel. Daaruit bleek dat men de Wereldwinkel niet herkenbaar genoeg vond en da t het imago "oubollig" werd genoemd. Men vond het doel van de Wereldwinkel heel sympathiek, de winkels en de producten moesten echter "meer van deze tijd" zijn. De Vereniging vroeg subsidie aan om de Wereldwinkels dichter bij de consument te brengen. Daarvoor werd een bureau in de arm genomen dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van winkelconcepten. Samen met een groep Wereldwinkeliers dachten zij een nieuw winkelconcept uit dat de herken baarheid van de Wereldwinkel moet vergroten. Ook is nagedacht over het imago. Dat zou moeten uitstralen: respect, bijzonder, eigentijds, andere culturen, cadeauwinkel, en betrokkenheid bij de producen ten. Al deze waarden moeten spreken via een nieuw logo en de kleuren paars , geel, zand e n terra in de winkelinrichting. En beeldbepalende elementen als een lijst met maskers in de etalage en de pay off "van en voor wereldburgers". De inrichting van de win kel is overzichtelijker en doet de producten beter uitkomen. Het concept moet een bredere en ook jongere groep consumenten gaan aanspreken. Steeds meer winkels kiezen voor het nieuwe winkelconcept. En de consumenten? Die zijn heel tevreden zo blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ook uit een forse omzetstijging."

--------

Openingstijden Wereld Winkel Goeree-Overflakkee

Vanaf 1 september nieuwe openingstijden:

MA: 10.00 – 11.30 uur

DI: 10.00 – 17.00 uur

WO: 10.00 – 17.00 uur

DO: 10.00 – 17.00 uur

VR: 10.00 – 17.00 uur.

---

Bronnen: De Derde Wereldbeweging. Geschiedenis en toekomst. Hans Beerends, Uitgeverij Jan van Arkel/Novib, 1993. Gelijk oversteken! Wereldwinkels 25 jaar eerlijke handel. Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, 1994.