20 oktober 2020, Middelharnis - De begroting 2021 gemeente Goeree-Overflakkee is op 7 oktober jl. aangeboden aan de gemeenteraad. In de dialoogavond van 29 oktober aanstaande vind een toelichting plaats en is er ruimte voor dialoog. De begroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 12 november (oordeelsvormend en besluitvormend).

De begroting is digitaal te raadplegen op: goeree-overflakkee.nl/begroting2021

De Dialoogavond is digitaal te vinden op: goeree-overflakkee.nl/bestuur/vergaderkalender