Regio - Wilt u meer weten over het plan om beperkt getij terug te brengen op de Grevelingen? En bent u geïnteresseerd in de manier waarop het peil in het meer nu al wordt beheerd? Getij Grevelingen organiseert op 22 oktober om 19.30 uur een webinar om u bij te praten over de actuele stand van zaken van het project. Onderdeel van het programma is een virtuele rondleiding in het Hydro Meteo Centrum van Rijkswaterstaat. Het webinar maakt deel uit van de Grevelingenweek die jaarlijks wordt georganiseerd door IVN in samenwerking met Staatsbosbeheer. Een week waarin de bezoekers via allerlei activiteiten de Grevelingen zelf kunnen “beleven, proeven, ruiken, zien en voelen”. Lees hieronder meer (aanmelden niet nodig).

Webinar

Tijdens het webinar kunt u een kijkje nemen in het Hydro Meteo Centrum (HMC) van Rijkswaterstaat. Dit centrum heeft twee belangrijke taken: het geven van verwachtingen over de waterstanden en golven langs de Nederlandse kusten én het op het juiste peil houden van alle Zeeuwse meren, waaronder het Grevelingenmeer. In de virtuele tour wordt getoond hoe dat in zijn werk gaat.

Getij Grevelingen
Tijdens een interactieve presentatie vertelt project Getij Grevelingen over de plannen om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren. De diepere delen van het meer hebben in de zomer te kampen met een gebrek aan zuurstof. Daardoor sterft het bodemleven af. Zonder bodemleven ontbreekt er een belangrijke schakel in de voedselketen en dat maakt het hele ecosysteem kwetsbaar.
Om de waterkwaliteit weer te verbeteren, willen Rijk en regio beperkt getij terugbrengen op de Grevelingen met hulp van een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam. Dat is goed nieuws voor de natuur onder water en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Het biedt ook kansen voor de combinatie met een getijdencentrale voor het opwekken van duurzame energie.

Aanmelden is niet nodig
Wilt u het webinar graag volgen? U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. Klik op 22 oktober om 19.30 uur op deze link op grevelingenweek.nl of op getijgrevelingen.nl. Het webinar duurt tot 20.30 uur.