11 juli 2020, Regio - Op verzoek van de garnalenvissers (aanvoer), handelaren en verwerkers is op 27 mei j.l. door de Branche Organisatie (BO) garnalen een brief gestuurd aan minister Schouten over de nijpende situatie in de garnalensector. Ten tijde van het schrijven van de brief werden ernstige problemen verwacht door toedoen van de gevolgen van de COVID-19 crisis. Het grootste knelpunt is dat de pelcapaciteit van garnalen in de Marokkaanse pelateliers minder dan de helft is, anderszijds heeft ook de afzet een flinke klap gekregen. Het verzoek aan de minister van de BO garnalen was om de steunmaatregelen voor de garnalenvissers uit te breiden. Lees hieronder meer.

Afwijzing steunverzoek garnalensector

Een brief van minister Schouten, gedateerd op donderdag 25 juni, maakt duidelijk dat de garnalensector voorlopig niet op extra steun vanuit de overheid hoeft te rekenen. In de brief, die als bijlage van dit bericht is toegevoegd, wordt door de minister wel de penibele situatie erkent waar veel ondernemers verkeren maar dat het vanuit ‘rechtszekerheidsoogpunt’ niet gepast is om op korte termijn aanpassingen in de regeling door te voeren. Wel wordt er toegezegd dat de uitputting van de regeling wordt gemonitord. Wanneer er ruimte ontstaat binnen de huidige regeling zou er kunnen worden geschoven maar dat zou maar voor enkele weken extra een oplossing geven.

Beperkingen voor garnalenvisserij

Al 15 weken in het jaar 2020 hebben de garnalenvissers te kampen met verregaande beperkingen van de visserijmogelijkheden. De vangbaarheid van de garnalen lijkt langzaam te verbeteren maar de pelcapaciteit is vooralsnog het grootste probleem. De noodtoestand in Marokko in verband met COVID-19 is eerder afgekondigd tot en met vrijdag 10 juli. Ook al versoepelen de maatregelen wil dat nog niet zeggen dat op korte termijn de pelcapaciteit weer naar het normale niveau kan. Dit zal stapje voor stapje weer opgebouwd moeten worden waarbij bijvoorbeeld de 1,5 meter regel er voor zal zorgen dat de pelcapaciteit voor een lange tijd lager kan zijn dan voor de COVID-19 crisis.

Aanvoerstop i.v.m. Offerfeest

Rondom de periode van het Offerfeest dat gevierd wordt van donderdag 30 juli tot en met maandag 3 augustus wordt er ook niet gepeld in de pelateliers. Vandaar kondigen diverse handelaren periodes van één tot twee weken af aan het einde van de maand juli waarin helemaal geen garnalen worden aangenomen. Het is voor de garnalensector van groot belang dat de aanvoermogelijkheden vanaf de maand augustus weer normaliseren want na het voor de garnalenvissers slechte jaar 2019 en een groot deel van 2020 wat door de omstandigheden slecht verloopt, is het bittere noodzaak dat er weer wat kan worden verdiend.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Durk van Tuinen via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.