19 juni 2020, Landelijk - Door verschuivingen binnen het EFMZV-fonds in verband met de steunmaatregelen voor de visserijsector, sluit de subsidieregeling voor jonge vissers eerder dan gepland. Aanvragen voor 2020 moeten bij RVO binnen zijn op 30 juni 2020 voor 17:00 uur. Nederlandse Vissersbond: "Om onder andere de stilligregeling, waar op dit moment volop gebruik van wordt gemaakt, te kunnen financieren is geschoven binnen de beschikbaar subsidies..." Lees hieronder meer.

EFMZV

Om onder andere de stilligregeling, waar op dit moment volop gebruik van wordt gemaakt, te kunnen financieren is geschoven binnen de beschikbaar subsidies van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dat betekent dat lopende subsidietrajecten eerder dan gepland sluiten. De subsidieregeling voor jonge vissers is daar één van.

Subsidieregeling voor jonge vissers

Binnen de subsidieregeling voor jonge vissers kunnen vissers die jonger zijn dan 40 jaar een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van een vissersvaartuig. Jonge vissers kunnen subsidie krijgen voor maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000,-. In de regeling is dit jaar totaal € 350.000,- beschikbaar. De aanvragen worden behandeld op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Wel subsidiabel:

  • de aankoopkosten van het vissersvaartuig
  • de inventaris die normaal gesproken hoort bij het vissersvaartuig

Niet-subsidiabel:

  • netten
  • vangstrechten zoals contingenten of vergunningen
  • een vissersvaartuig van buiten de Europese Unie
  • operationele kosten
  • btw
  • financieringskosten
  • huurkoop
  • kosten van taxatierapport of offertes

Hulp bij de aanvraag

De Nederlandse Vissersbond helpt leden graag (kosteloos) bij het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag, maar ook met de afhandeling van de vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

Meer informatie

Geïnteresseerde vissers kunnen contact opnemen met Egbert van der Tuin via tel. 0527-698151.