16 mei 2020, Regio - Ook de kottervissers moeten werken binnen de door RIVM opgestelde richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom hebben de Nederlandse Vissersbond en VisNed binnen de Sectorraad Visserij de richtlijnen ‘werken aan boord’ en ‘vervoer’ opgesteld. Deze richtlijnen bieden handvatten voor schippers en bemanningsleden om de gebruikelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren in de coronacrisis. Lees hieronder verder.

Download de richtlijnen hier:

Richtlijnen kottervisserij

De Nederlandse Vissersbond raadt schippers aan om de richtlijnen (digitaal) te verspreiden onder de bemanning en uitgeprint op zichtbare plekken in de auto/bus en de kotter te hangen.

RI&E Kottervisserij

De richtlijnen zijn zo opgesteld dat deze kunnen worden opgenomen in de RI&E voor de kottervisserij. De richtlijnen zijn binnenkort ook te downloaden in het Engels op de website van Vistikhetmaar.nl onder het dossier RI&E.

Veranderende noodmaatregelen

De inzichten over COVID-19 veranderen in de loop van de tijd en dat geldt ook voor de afgekondigde noodmaatregelen. Als de richtlijnen dermate veranderen, zal de Nederlandse Vissersbond zijn leden hierover tijdig informeren. Daarbij attendeert de Nederlandse Vissersbond de kottervissers erop dat deze richtlijnen handvatten bieden om de werkzaamheden binnen de RIVM-noodmaatregelen uit te kunnen voeren. Elk individu blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke handhaving van de op dat moment geldende RIVM-noodmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vervoer over de landgrenzen

Let op! De richtlijn voor het vervoer is geen vervanging van de vervoersdocumenten. Het blijft nodig uw monsterboekje en vervoersdocumenten mee te nemen. Lees hier meer over op deze pagina.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ruth Roman via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.