Middelharnis - 'Een prettige sfeer', 'een veilige school', 'tijd, aandacht, kansen en mogelijkheden voor alle leerlingen', 'duidelijk Christelijke identiteit', 'leerzame opdrachten en projecten', 'goede samenwerking met andere scholen, bedrijven en organisatie', 'hoge kwaliteit', 'in Elsevier stonden jullie bij de beste vijf van Zuid-Holland', 'internationalisering in alle afdelingen', 'je kunt extra certificaten behalen'. Dit zijn zomaar een aantal reacties van de ruim 2000 bezoekers op de Open Dag van CSG Prins Maurits in Middelharnis! Wellicht zijn er na de open dag nog vragen? A.s. dinsdagavond 21 januari 2020 vanaf 19:30 uur zijn de brugklascoördinatoren beschikbaar om informatie te geven. Daarnaast is er voor ouders en leerlingen die meer willen weten over het Gymnasium en/of Technasium een speciale voorlichting. Lees hieronder meer en bekijk de foto's van Jamie Vroegindeweij.

Vmbo en praktijkonderwijs
Voor leerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs is het van belang dat zij zich kunnen oriënteren op alle profielen binnen Techniek, Economie, Zorg & Welzijn en Groen, zodat zij gericht kunnen kiezen voor een beroepsgericht profiel dat in de Beroepscampus aangeboden gaat worden.
Op het plein van CSG Prins Maurits stond daarom tijdens de open dag een hal waarin de Praktische Profieloriëntatie (PPO) van vmbo techniek en groen en PraktijkLeren (PL) van het praktijkonderwijs werden gepresenteerd. Dit PPO/PL wordt al jaren op de externe locaties van CSG Prins Maurits gegeven, in samenwerking met de vele bedrijven die zich ook op de open dag presenteerden.
In het afdelingslokaal werden de speerpunten en het vmbo concept toegelicht, zoals bijvoorbeeld de kleine klassen en de coaching en begeleiding van leerlingen.
In de aula van het praktijkonderwijs werd duidelijk dat er veel persoonlijke aandacht wordt gegeven. De lessen zijn op maat. Pro-leerlingen zijn lekker veel bezig: ze lopen stage binnen de school. En als ze wat ouder zijn, kijken en werken ze ook mee bij bedrijven buiten school. Alle leerlingen volgen Branchegerichte Opleidingen en behalen hiermee certificaten.

Mavo
Eigenlijk hoort er achter ‘mavo’ een grote + te staan. Want op de PM geven ze nog een extra vak: Dienstverlening & Producten. Bij dit beroepsgerichte vak gaan leerlingen echte problemen oplossen. Er wordt veel gewerkt met ICT. Tijdens de open dag was daarom het afdelingslokaal gecombineerd met D&P.
Leerlingen maken plannen en gaan vervolgens aan de slag in speciale werkplekken, soms met simulaties, maar ook bij echte bedrijven. Het doel hiervan is dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen en al na gaan denken over hun vervolgopleiding en wat ze daarvoor nodig hebben. De PM is er best trots op dat ze hiermee voorlopen op de landelijke ontwikkeling van het samenvoegen van vmbo GL en TL.

Havo/vwo
Op het vwo gaan de gewone lessen expres wat sneller. Dan blijft er tenminste tijd over voor extra opdrachten. Zo worden de leerlingen uitgedaagd om in modules allerlei extra dingen te leren en te onderzoeken. Dat gebeurt alleen op het vwo, daarom wordt het ook vwOnly genoemd. Het onderwijs helpt leerlingen bij het ontdekken van hun talenten. Heeft uw kind bijvoorbeeld gevoel voor taal? Met speciale taalprogramma’s voor Engels, Frans of Duits halen de leerlingen belangrijke certificaten. Ook is er voor de vwo’ers het verrijkingsprogramma Xplore, waarin de theorie verbonden wordt met de praktijk.
Ook op het havo is hier ervaring mee. Naast de aparte vakken organiseert de PM ook vaak vakoverstijgende projecten. Zo’n project is een ervaring op zich. De leerlingen voeren in groepjes opdrachten uit voor mensen buiten de school. Ze werken bijvoorbeeld aan een project met als thema ‘Day for Change’. Hoe kunnen ze een product bedenken en verkopen? Wat is daar voor nodig? Hoe maak je een bedrijfsplan? Het antwoord op deze vragen ligt niet alleen bij economie. Daar is ook kennis van andere vakken voor nodig. Tijdens zo’n project zorgt de school natuurlijk voor goede begeleiding. Zo leren de havisten plannen, organiseren en samenwerken.
Ga je straks naar havo of vwo en vind je techniek, technologie en de exacte vakken leuk? Ben je nieuwsgierig en wil je graag veel leren over de wereld om ons heen? Dan is Technasium iets voor jou.

Naast de verschillende afdelingen zag je ook de extra aandacht die er is voor muziek, tekenen, cultuur, bezinning, sport en spel in een schone en veilige omgeving, kortom: Maak het ook mee!