19 november 2019, Goeree-Overflakkee - Op maandag 11 november jl. heeft de VVD Goeree-Overflakkee een thema-avond georganiseerd rondom de stikstofproblematiek. Boeren en andere belangstellenden konden deze avond in gesprek met VVD Tweede Kamerleden Mark Harbers (woordvoerder energie, klimaat en stikstofprobleem), Helma Lodders (woordvoerder landbouw), André Bosman en Tobias van Gent. Lees hieronder een kort verslag.

Verslag

"Ongeveer honderd belangstellenden waren aanwezig op de Boerenweg in Sommelsdijk waar veehouder Groeneveld een ruimte beschikbaar had gesteld. Mark Harbers en Helma Lodders gingen plenair in gesprek waarbij iedereen aan het woord kon komen. Er werden zorgen gedeeld, onvrede geuit en oplossingen aangedragen door de boeren. Oplossingen gericht op de aanpak van andere sectoren, natuurbeheer, innovatieve ideeën voor de eigen sector zoals verdunning van mest maar ook ten aanzien van een hogere drempelwaarde en andere meetmethoden. Het plan ten aanzien van de mogelijke verzilting van het
Volkerak-Zoommeer kwam hierbij ook ter sprake. De vraag hoe het kan dat een natuurgebied dat nog geen definitieve status ‘Natura 2000’ heeft al wel tot strenge regels leidt bij vergunningaanvragen werd dan ook gesteld.
Na het plenaire gesprek was er volop ruimte om persoonlijke struikelblokken en ideeën te delen met de Kamerleden.

Als VVD bestuur en fractie kijken we terug op een constructieve avond. We zullen bij de verantwoordelijk wethouder nagaan of de vliegende brigade van het ministerie van LNV ook een oplossing kan bieden voor de bouwprojecten die op Goeree-Overflakkee stilliggen vanwege de stikstofproblematiek."

Door VVD G-O