12 juli 2019, Regio - Vissers die beschikken over een SVII diploma (dienstdiploma) in combinatie met het vaarbevoegdheidsbewijs schipper mosselvaartuigen kunnen dat nog maximaal twee keer verlengen. Dat hebben het Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport samen besloten, omdat een aantal vissers in problemen is gekomen door de aanpassing van het besluit Zeevarenden op 1 april 2019. Lees hieronder meer.

Schipper mosselvaartuigen

Per 1 april 2019 staat de functie ‘’ schipper mosselvaartuigen’’ niet meer in de wet, hierdoor mag sinds 1 april deze functie niet meer worden afgegeven, al snel bleek dat dit tot problemen kon leiden voor een aantal schippers. Dit omdat de functie “schipper mosselvaartuigen” is vervangen door de functie “schipper 24 meter in beperkt vaargebied”. Deze functie is niet voldoende voor een mosselkotter. In goed overleg met het Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport is besloten om deze functie voor een beperkt aantal vissers te herintroduceren. Dit geldt alleen voor vissers die beschikken over een SVII diploma in combinatie met het vaarbevoegdheidsbewijs schipper mosselvaartuigen. Hierdoor is de eerdere was-wordt-lijst ook iets aangepast: was-wordt-lijst-visserij (bron: KIWA).

Eerder berichtten wij ook al over het vervallen van de functie in het Weekjournaal. Het tijdelijk (maximaal twee keer verlengen met vijf jaar) weer herintroduceren van de functie schipper mosselvaartuigen zal een aantal knelgevallen oplossen. Het betreft veelal oudere vissers die door deze verlenging hun diensttijd op zee kunnen volmaken. Voor deze functie gelden oudere regels. Dit betekent dat er geen Marcom-certificaat vereist is.

Hoe te verlengen?

De functie zelf is niet aan te vragen via de Portal van het Kiwa Register. Het verzoek is om een aanvraag te mailen naar scheepvaart@kiwa.nl met het verzoek om de functie schipper mosselvaartuigen te verlengen. Uiteraard kunt u ook de Nederlandse Vissersbond vragen om hulp bij de aanvraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ewelina Pietrzak, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.