2 juli 2019, Ouddorp - Na een periode van acht maanden zijn de werkzaamheden voor de integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree in Ouddorp afgerond. Dit traject bestond onder andere uit het opknappen van het openbaar gebied en het versterken van de natuur(beleving). Het plan voor de gebiedsontwikkeling is opgesteld in nauwe samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, diverse ondernemers en de dorpsraad Ouddorp. Lees hieronder meer en bekijk de foto's.

Herinrichting van het duingebied

De verrichte werkzaamheden bestonden onder meer uit het verwijderen van de begroeiing die het zicht wegnam op de duinen, het verwijderen van het struikgewas op de duinen en het aanpassen van de Vrijheidsweg en de duinovergangen. Langs de Vrijheidsweg zijn zandwallen met struikgewas geplaatst, zodat het meer een geheel wordt met het naastgelegen natuurgebied. Daarnaast is er een duidelijke entree gecreëerd naar de Duinen van Goeree, een natuurlijke overgang van de openbare ruimte naar het natuurgebied en is het typische duinlandschap hersteld. Wethouder Daan Markwat is zeer tevreden met het resultaat: “De uitvoering van het werk is met aannemer GKB Realisatie BV voorspoedig verlopen. Het resultaat wat nu zichtbaar is, is een gebied dat niet alleen aantrekkelijker is voor haar eigen inwoners, maar ook voor haar bezoekers en recreanten”.

Feestelijke afsluiting

Om de gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree feestelijk af te sluiten is op woensdag 26 juni een bijeenkomst gehouden bij Strandtheater Houten Kaap voor alle betrokkenen. Wethouder Peter Feller bedankte de aanwezigen: “Het afgelopen jaar hebben we met elkaar hard gewerkt aan de integrale gebiedsontwikkeling van dit gebied wat voorheen bekend stond als Ouddorp Bad. U heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming en de realisatie van deze gebiedsontwikkeling. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, willen wij dit graag samen met u vieren”. Het gezelschap heeft daarna een rondleiding door het gebied gekregen.

Programma Bestaand Rotterdams Gebied

Het project is mede mogelijk gemaakt door het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). De Rotterdamse haven wordt uitgebreid met Maasvlakte 2 om de beste haven van Europa te blijven. BRG investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Alleen als mensen hier prettig kunnen wonen en werken is groei van de haven mogelijk. Daarom investeert het programma Bestaand Rotterdams Gebied, samen met de omgeving en partners, in een groene en schone leefomgeving. Zo gaat economische groei hand in hand met kwaliteit van de Rotterdamse regio.

Foto

Op de foto van de openingshandeling ziet u van links naar rechts: wethouder Daan Markwat, Commissaris van de Koning Jaap Smit, programmadirecteur Hans Kleij (achter), wethouder Peter Feller en gebiedsmanager Zuid-Hollandse eilanden Ralf Joosse.