13 mei 2019, Scheveningen - Op woensdag 8 mei jl vond er in Scheveningen een sessie plaats waarbij de stand van zaken van het onderhandelingsproces over de toekomst van de Noordzee werd gepresenteerd en waarbij ruimte was om inspraak te leveren door partijen die niet wekelijks aanwezig zijn bij het Noordzee-overleg. De Nederlandse Vissersbond vertegenwoordigt samen met VisNed de visserijsector in het wekelijks geagendeerde onderhandelingsproces. Durk van Tuinen was namens de Nederlandse Vissersbond aanwezig in Scheveningen. Lees hieronder verder.

Schriftelijke consultatie

Voorafgaand aan het overleg in Scheveningen was het mogelijk om deel te nemen aan de schriftelijke consultatie. In deze consultatie konden belanghebbenden overwegingen inbrengen in het Noordzeeoverleg. EMK had gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en bestuurslid Dirk Kraak maakte tijdens het middagprogramma in Scheveningen gebruik van de mogelijkheid om de inbreng toe te lichten.

Kottervisserij wordt hard getroffen

In een aangrijpend betoog gaf Kraak aan dat de kottervisserij met gesleepte tuigen hard wordt getroffen dor de industrialisering van de Noordzee. Kraak benoemde dat in de zaal bijna alle partijen aan de vragende kant zitten als we kijken naar ruimte voor de invulling van hun belangen, terwijl de visserij de rekening gepresenteerd krijgt. Deze rekening werd door Kraak gepresenteerd als ‘vissen op een postzegel’, waarbij duidelijk werd gemaakt dat de kottervloot verdreven wordt van haar visgronden en vissers genoodzaakt zijn om op een steeds kleinere ruimte brood te verdienen.

Acceptabel Noordzee-akkoord voor visserij

Tijdens de groepssessies werd gevraagd op welke wijze er voor de kottervisserij een acceptabel Noordzee-akkoord kan worden samengesteld. De visserijvertegenwoordigers hadden zich verdeeld over de vier groepen, zodat in elke groep de stem van de visserij gehoord kon worden. Durk van Tuinen benoemde in zijn groep dat er mogelijkheden zijn om het verlies van waardevolle visgronden te beperken, maar dan moet er meegewerkt worden door andere gebruikers op de Noordzee zoals de scheepvaart en defensie.

Geschokt door ingrijpende veranderingen

Tijdens de pauze en na afloop van de sessie werd door de aanwezige vissers duidelijk verwoord dat de moed in de schoenen zakt na dergelijke bijeenkomsten. Dirk Kraak kon na een overweekse reis deelnemen aan de sessie in Scheveningen, maar gaf aan wederom geschokt te zijn over de duidelijke en ingrijpende veranderingen die men voor ogen heeft op de Noordzee.

Foto: Dirk Kraak aan het woord tijdens het Noordzee-overleg in Scheveningen

Neem voor meer informatie contact op met Johan Nooitgedagt of Durk van Tuinen via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.