Ouddorp - Groene Raad Goeree-Overflakkee heeft in de afgelopen maanden een onafhankelijke enquête laten uitvoeren onder de inwoners van Ouddorp naar de effecten die de recreatie heeft op het leven op Ouddorp. Een groot aantal mensen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun mening te geven. Lees hieronder meer.

Hoe is het onderzoek gedaan?

Het onderzoek is uitgevoerd door The Research & Education Company. Voor het onderzoek is een schriftelijke vragenlijst afgenomen onder een willekeurig gekozen groep Ouddorpers. Zij kregen thuis een onderzoeker op bezoek die het doel van de enquête heeft toegelicht en vervolgens de vragenlijst heeft achtergelaten. De inwoners konden deze dus op een voor hen geschikt moment invullen. In totaal hebben 274 mensen de vragenlijst ingevuld.

Rapportcijfer voor de balans tussen recreatie en de eigen leefomgeving

Binnen het recreatieseizoen krijgt de balans tussen recreatie en leefomgeving een onvoldoende, namelijk een 5,3. De meningen zijn zeer verdeeld, er zijn ongeveer evenveel mensen die een voldoende geven als mensen die een onvoldoende geven. Buiten het recreatieseizoen krijgt de balans een ruime voldoende, namelijk 7,1. In deze periode is men het meer eens met elkaar, hoewel er ook nog flink wat onvoldoendes worden gegeven.

[zie foto 1.]

Ouddorpers mochten bij hun beoordelingen van de voor- en nadelen van de recreatie ook een toelichting geven. Daar heeft men heel veel gebruik van gemaakt. In het rapport staan maar liefst 10 pagina’s met deze teksten.

De meeste opmerkingen komen erop neer dat de recreatie een grens heeft bereikt. Een deel van de bewoners zegt dat het ‘zo goed is maar niet verder uitbreiden’ een ander deel vindt dat Ouddorp nu reeds ‘te vol’ is. Vrees voor verdere uitbreiding van de recreatie overheerst, ook bij de respondenten die aangeven dat het nu nog gaat.

Opvallend is het aantal opmerkingen over het verlies van de recreatiemogelijkheid op De Punt, de teleurstelling zit bij een aantal bewoners diep. Voorts noemt men regelmatig ‘gevaarlijke verkeerssituaties’, op bepaalde punten die het gevolg zijn van de drukte van verkeer. Men noemt ook meerdere malen het feit dat het recreatieseizoen steeds langer duurt en dit wordt als negatief ervaren. Naast deze onderwerpen komen opmerkingen over het verlies van de zondagsrust een aantal malen terug en verwijzingen naar Renesse (zo moet het niet worden!). Tenslotte zijn er opmerkingen gemaakt over huisjes die niet verhuurd worden maar die alleen door investeerders zijn aangekocht als belegging en delen van Ouddorp die nu ‘bezit’ zijn geworden van rijken en waar de gewone Ouddorper niet meer kan komen.

Uitwerking van de voor- en nadelen

De recreatie heeft een aantal positieve gevolgen. De Ouddorpers waarderen vooral de aanwezigheid van eet- en drinkgelegenheden en de werkgelegenheid die de recreatie meebrengt, vooral binnen het recreatieseizoen.

Het grootste probleem dat de inwoners ervaren is de aantasting van het landschap en de natuur door de recreatie en de bereikbaarheid van het dorp en het parkeren, vooral in het recreatieseizoen. Het algemene beeld is dat de nadelen van de recreatie groter zijn dan de voordelen van de recreatie.

[zie foto 2.]

Verder ingaan op de voordelen
Er is ook gevraagd welke uitspraak men vindt gelden voor: “dankzij de recreatie”
? Is het winkelaanbod aantrekkelijker;
? Zijn er meer interessante uitgaansgelegenheden;
? Zijn er meer mogelijkheden om iets met de kinderen te doen;
? Zijn er meer aantrekkelijke evenementen;
? Wordt er meer gedaan aan schonere stranden en fietspaden.

[zie foto 3.] ..geldt voor “in het recreatieseizoen”. Buiten het seizoen vindt men de voordelen wat kleiner.

Verder ingaan op de nadelen
In onderstaande figuur staat welke uitspraak men “in het recreatie seizoen” vindt gelden voor:
? Drukte aan mensen;
? Drukte aan verkeer;
? Parkeerproblemen;
? Verlies van eigenheid / je niet meer thuis voelen;
? Vervuiling (volgens u) veroorzaakt door recreanten;
? Vernielingen (volgens u) toe te schrijven aan recreanten;
? Verandering in het aanzien van het landschap.
Er is ook gevraagd welke uitspraak geldt buiten het recreatieseizoen. Dan vindt men de nadelen duidelijk minder groot.

[zie foto 4.]

Conclusies

De conclusie van de enquête zijn:

  1. Dat de Ouddorpers vinden dat er binnen het recreatieseizoen geen goede balans meer is tussen de recreatie en leefomgeving. Maar er zijn ongeveer evenveel mensen die de balans een voldoende geven als mensen die de balans een onvoldoende geven.
  2. Buiten het recreatieseizoen is het probleem duidelijk minder groot. Veel mensen merken echter op dat het recreatieseizoen steeds langer wordt en dat vindt men dan negatief.
  3. De grootste nadelen van de recreatie zijn de aantasting van natuur en landschap en de bereikbaarheid van het dorp en het parkeren.
  4. Een deel van de inwoners vindt de recreatie zo genoeg en een deel vindt dat er reeds teveel ruimte is gegeven aan recreatie. Er is vrij algemeen de angst aanwezig voor verdere uitbreiding van de recreatie. Dit geldt ook voor bewoners die die aangeven dat het nu nog gaat.

Meer weten?

Wilt u de samenvatting van het rapport in de mail ontvangen? Of wilt u het hele rapport inzien? Stuur dan een e-mail naar ouddorpkustruimterust@gmail.com.