Goeree-Overflakkee - Stichting Mallemolens heeft enige tijd niets van zich laten horen, maar er is wel veel gebeurt. Zoals zij zelf zeggen: "....echter erg juridisch allemaal en vele honderden pagina’s tekst. Toch willen we iets aan de inwoners van Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge en belangstellenden laten horen. Alhoewel we begin dit jaar bericht hebben ontvangen van de Raad van State dat ons beroep in zake het ontwerp bestemmingsplan pas in de loop van 2019 in behandeling zal worden genomen, hebben we enige weken geleden vernomen dat op 15 november en 3 december 2018 de Raad van State ons beroep en hoger beroep tegen het ontwerp bestemmingsplan Battenoord en de omgevingsvergunningen van windparken Blaakweg en Suyderlandt gaat behandelen."Lees hieronder verder.

Stichting Mallemolens

"Enkele weken geleden is aan bovenstaand toegevoegd dat ook de ministers van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infra & Water belanghebbenden zijn! Waarschijnlijk hebben een of meerdere ingediende beroepsgronden indruk gemaakt.

De volgende partijen gaan ons beroep bestrijden:

De ministers van EZ&K en BZ&K en staatssecretaris I&W worden vertegenwoordigd door:
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen, Den Haag, mr. H.J.M. Besselink.

Namens Eneco Wind, Deltawind, en andere initiatiefnemers:
Timmermans Juridisch Advies, Baexem, mr. ing. A.P.J. Timmermans.

Namens het college van B&W Goeree-Overflakkee:
Gaastra attorneys at law, World Trade Center, Schiphol, mr. A.H. Gaastra.

Tegen zoveel juridisch macht en financiële middelen kunnen wij waarschijnlijk niet op, toch gaan we het proberen.
Stichting Mallemolens wordt bijgestaan door mr. P. de Lange van Vos & de Lange advocaten te Barendrecht.

Wij blijven van mening:
Er zijn betere plekken om met minder overlast voor omwonenden meer megawatts te realiseren.

Foto's

Hieronder zit u twee foto's van gedeelten uit een brief van 2 november 2018 van advocaat mr. Gaastra namens burgemeester en wethouders aan Raad van State. Als we het goed lezen dan is een mogelijkheid dat het gemeentebestuur opdracht krijgt een nieuw besluit te nemen over het ontwerp bestemmingsplan Battenoord. Zie laatste alinea van de conclusie."

Stichting Mallemolens
10 Nov. 18