Goeree-Overflakkee - De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Lees hieronder meer.

Begin september startte in de Randstad daarom een grootschalig onderzoek. Het onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Deelnemers gezocht

Onlangs startte het veldwerk. Ook inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen deelnemen aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via startvragenlijst.nl/kso2018. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden vijftig cadeaubonnen van € 25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.