[update] Middelharnis - Op maandag 11 december 2017 werd, na afloop van de Stuurgroep vergadering in het gemeentehuis te Middelharnis, overgegaan tot de aankoop van het perceel Boeter aan de Langeweg in Sommelsdijk. Ook werd de aangevulde samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de betrokken partijen bij de Beroepscampus Goeree-Overflakkee. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van een brede beroepscampus voor vmbo, mbo en praktijk- en vervolgonderwijs op Goeree-Overflakkee. De schoolcampus beroepsonderwijs kan naar verwachting in 2020 gereed zijn. Lees hieronder meer.

Wethouder Frans Tollenaar van gemeente Goeree-Overflakkee gaf een toelichting op het ontstaan van de plannen: "Er was vervangende nieuwbouw nodig voor de vestiging van Edudelta aan de Schoolstraat". Een beroepscampus is van grote meerwaarde voor eiland. Aan de beroepscampus zullen, naast Edudelta, in ieder geval ook Albeda en RGO/Bouwmensen Zuidwest gaan deelnemen.Bij dit officiële moment waren Koos Samsom (voorzitter College van Bestuur Edudelta Onderwijsgroep) en René Louwerse (Lid College van Bestuur Albeda College) ook aanwezig.

Gemeente: "Het beroepsonderwijs wordt steeds belangrijker op Goeree-Overflakkee: voor de leerlingen maar ook voor het bedrijfsleven. Voor de leerlingen omdat zij bij doorgaande leerlijnen vmbo-mbo hun opleiding op het eiland kunnen blijven volgen. Voor het bedrijfsleven, omdat het een investering is n de toekomt. Er ontstaat een steeds grotere vraag naar goed opgeleide beroepskrachten".

Onderstaand [update] persbericht gemeente Goeree-Overflakkee van 12-12-2017:

Foto 1: v.l.n.r.: René Louwerse (Albeda), Frans Tollenaar (wethouder), Koos Samsom (Edudelta), Arie Cové (RGO).

Foto 2: v.l.n.r.: Arie Cové (RGO), René Louwerse (Albeda), Frans Tollenaar (wethouder), Adrie Krielaart (Edudelta), Koos Samsom (Edudelta).

Bestuurlijke handtekeningen gezet voor realisatie Beroepscampus Goeree-Overflakkee

Maandag 11 december werden door de Stuurgroep de benodigde handtekeningen gezet om voortvarend verder te kunnen gaan met de realisatie van een beroepscampus op Goeree-Overflakkee. Aan de beroepscampus aan de Langeweg in Sommelsdijk zullen, naast Edudelta, in ieder geval ook Albeda en RGO/Bouwmensen Zuidwest gaan deelnemen.

Vervangende nieuwbouw

De aanleiding voor de ontwikkeling van een campus was de noodzaak tot vervangende nieuwbouw van de Technische School aan de Schoolstraat in Middelharnis. De huidige locatie verkeert in slechte staat en uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat vervangende nieuwbouw financieel, maar ook onderwijskundig, de voorkeur geniet boven renovatie. Met het beschikbaar komen van een locatie aan de Langeweg in Sommelsdijk, van een voormalig aannemingsbedrijf, ontstond de mogelijkheid om te komen tot centrale huisvesting. De gemeente Goeree-Overflakkee, Edudelta, Albeda en RGO/Bouwmensen Zuidwest hebben vervolgens in gezamenlijkheid de haalbaarheid van een beroepscampus voor Goeree-Overflakkee onderzocht.

Intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen

De realisatie van een schoolcampus beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee is van toegevoegde waarde voor inwoners, het bedrijfsleven en Goeree-Overflakkee in het algemeen. “Dit is een belangrijke impuls voor de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee en voor de ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden van de jeugd”, zegt wethouder Frans Tollenaar. “De beroepscampus is van groot belang voor het eiland, omdat er bij bedrijven een groeiende behoefte is aan goed geschoolde vakmensen. Dit komt enerzijds door de vergrijzing, maar ook door technische ontwikkelingen. Door een intensieve samenwerking tussen de betrokken onderwijsinstellingen ontstaan doorlopende leerlijnen waarbij de vmbo-leerlingen binnen de campus kunnen doorstromen naar mbo-niveau. Ze hoeven het eiland dan niet meer af voor vervolgonderwijs, wat hopelijk een investering oplevert in de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee.”

Aankoop perceel

De Stuurgroep, het orgaan waarin de bestuurders van alle betrokken partijen participeren, heeft de handtekeningen geplaatst voor de grondverwerving van het perceel van het voormalige aannemingsbedrijf dat op de beoogde locatie was gevestigd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een brede beroepscampus voor vmbo, mbo en praktijk- en vervolgonderwijs op Goeree-Overflakkee. De schoolcampus beroepsonderwijs kan naar verwachting in 2020 gereed zijn.