Nieuwe-Tonge - Dinsdagmiddag 31 oktober 2017 hebben enige inwoners van Niewe-en Oude-Tonge een gesprek gehad met wethouder Tollenaar. Ies Hartog, namens St. Mallemolens schrijft: "...daar is weinig uit gekomen. We willen echter wel proberen gebruik te maken van ons recht om in beroep te gaan tegen de verleende vergunningen en de wijziging van het bestemmingsplan. Maar dit is voor 'de particulier' bijna niet te doen, gezien de forse kosten en toch altijd moeilijke gerechtelijk procedures. Daarom doen we een oproep." Lees hieronder de brief van St. Mallemolen. Zijn zijn naar eigen zeggen niet tegen windturbines, maar wel tegen de plaats, en de grote concentratie rond de dorpen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

Stichting Mallemolens gaat in beroep tegen de wijziging van het bestemmingsplan Battenoord en de omgevingsvergunningen voor windparken Blaakweg en Suyderlandt.

"Stichting Mallemolens vraagt uw aandacht voor het volgende: Op aandringen van de Burgemeester en Wethouders is de meerderheid van de gemeenteraad (SGP, CU, CDA en 1 x VVD) op 28 september 2017 akkoord gegaan met het bouwen van nog eens zes windturbines bij Oude- en Nieuwe-Tonge. Drie molens ten westen van de N59 (Blaakweg), drie molens ten oosten van de N59 (Suyderlandt). Alle andere politieke partijen (PvdA, VKGO, EvV van Alphen, Fractie Maliepaard, Fractie Van der Meer en 1 x VVD) hebben aangedrongen op alternatieve plaatsen. Ook zijn er vergunningen afgegeven voor de bouw van acht windturbines ten oosten van Oude-Tonge en samen met de vierendertig stuks van windpark Krammer gaan de dorpen Nieuwe en Oude-Tonge extra zwaar worden belast met tweeënvijftig (!) windturbines."

"Als u een zienswijze heeft ingediend kunt u daartegen tot uiterlijk 21 nov. 17 in beroep gaan bij de Rechtbank en Raad van State, echter daar zijn flinke kosten mee gemoeid. Wethouder Tollenaar zegt ons: “Maken jullie vooral gebruik de jullie recht om in beroep te gaan!”

Stichting Mallemolens heeft o.a. als doelstelling* het kritisch volgen en voorkomen van de realisatie van meer windturbines in het gebied tussen Oude- en Nieuwe-Tonge. De Stichting gaat in beroep bij de Rechtbank en de Raad van State. Aan een beroep zijn kosten verbonden, o.a. griffierechten, maar met name advocaat kosten. Wij doen een oproep aan iedereen die tegen de komst van de zoveel windmolens is en de onevenredige verdeling op het eiland, ons te steunen* middels financiële bijdrage; i.v.m. beroepstermijn graag op korte termijn, uiterlijk 11 nov a.s. Elk bedrag is welkom**. Wij kunnen geen garantie geven, dat de procedures tot succes gaan leiden. Als er geen beroep wordt ingesteld, worden de turbines sowieso gebouwd."

"Nogmaals als u ook wilt proberen het bouwen van zoveel windturbines hier rond onze dorpen te voorkomen vragen wij u ons te steunen in de te voeren procedures. Zowel via mail***, als via www.iGO.nl, zullen wij u op de hoogte houden, van de voortgang van de procedures en van eventuele andere informatie."

*Voor meer informatie over onze steunactie, volledige statuten en doelstelling, zie onze website: www.mallemolens.nl

**Mochten de procedures om welke reden dan ook geen doorgang vinden, wordt uw geld teruggestort.

***Geef uw mailadres door aan: mallemolens@kpnmail.nl en wij houden u op de hoogte

****Vermeld a.u.b. naam en adres bij uw overboeking; waarvoor dank.