2 augustus 2017, Zuid-Holland - Deze zomer komen de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten, Rijkswaterstaat en regionale ondernemers met een aanpak. De partijen willen de weg verduurzamen en tegelijkertijd de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Momenteel wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden. De regionale overheden en de provincie Zuid-Holland hebben al aangegeven een financiële bijdrage te willen leveren aan de Rijksweg. Betrokken partijen willen in het najaar tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT concrete afspraken met het Rijk maken over de aanpak en financiering. Lees hieronder verder.

Relevantie

Al jaren wordt gesproken over de aanpak van de N59. De weg wordt in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse genoemd als weg met structurele file. De regio heeft vorig jaar een Corridorplan Energy Highway N59 opgesteld om de duurzaamheid, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de weg te verbeteren. In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van oktober 2016 is afgesproken dat het Rijk samen met de regio de kansen die het Corridorplan biedt te gaan verkennen. De regio heeft alle voorbereidingen getroffen om over te gaan tot besluitvorming en onderzoeken de komende maanden innovatieve financieringsmogelijkheden gericht op verduurzaming van de N59 en het verbeteren van de kwaliteit van de weg als belangrijke verbinding. In de zomer zal de rapportage voor een gefaseerde aanpak van maatregelen worden afgerond. Met name welke duurzaamheidsmaatregelen kansrijk zijn op korte termijn. Komend najaar kunnen er tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT wat de regio betreft concrete afspraken gemaakt worden over de aanpak en financiering.

Samenwerken voor resultaat

Meerdere partijen spelen een rol bij de aanpassing van de N59. De provincies Zuid-Holland en Zeeland willen de bereikbaarheid van de eilanden verbeteren en smartmobility en duurzaamheid toepassen; de gemeenten nemen deel vanwege de verkeersveiligheid en gebiedsontwikkeling. En de ondernemers in de gemeenten Goeree Overflakkee en Schouwen-Duiveland zijn betrokken vanwege de bereikbaarheid en het economisch belang van recreatie en toerisme op het eiland. Rijkswaterstaat is als wegbeheerder betrokken en wil een duurzame weg realiseren. De regionale overheden zijn bereid zelf een financiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de huidige situatie van de Rijksweg. De provincie Zuid-Holland is bereid € 10 mln bij te dragen aan de aanpak van de N59. De provincie Zeeland draagt vooral in de voorbereidingsfase financieel bij. De provincie stelt € 55.000 beschikbaar voor onderzoek.De gemeenten willen onder voorwaarden gezamenlijk € 1 mln bijdragen voor maatregelen die leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid én de doorstroming op de N59.