Goeree-Overflakkee - Tot en met 29 juni 2017 is aannemer D. van der Steen uit Utrecht, in opdracht van waterschap Hollandse Delta, op diverse waterschapswegen en -fietspaden bezig met groot onderhoud. Bij groot onderhoud wordt een nieuwe asfalt-deklaag aangebracht. Maar ook worden de bermen aangevuld met grond of als ze te hoog zijn, afgegraven. Verder wordt ook nieuwe belijning aangebracht op de wegen, indien van toepassing. Zo houdt het Waterschap de wegen veilig. Wilt u een melding maken van een beschadiging aan de weg? Neem dan contact op met het waterschapsloket. Bekijk hieronder de planning van de werkzaamheden op ons eiland.

Planning Goeree-Overflakkee

Fietspad Molendijk Den Bommel Van 01-05 tot en met 08-05-2017
Oudelandsedijk Nieuwe Tonge Van 03-05 tot en met 08-05-2017
Fietspad Vissersweg Stellendam Van 09-05 tot en met 12-05-2017

Vissersweg

(Asfalteringswerkzaamheden worden 's nachts uitgevoerd).

Stellendam Van 25-06 tot en met 29-06-2017

Planning afhankelijk van weer

Hollandse Delta streeft naar het uitvoeren van de werkzaamheden volgens planning. Dat is alleen niet altijd mogelijk. Wegenonderhoud is sterk afhankelijk van het weer. Bij slecht weer (regen) is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te asfalteren. Dat kan leiden tot aanpassing van de oorspronkelijke planning. Bewoners ontvangen brieven met informatie over de geplande werkzaamheden.

Volg de gele borden

Op de plaats van de werkzaamheden moeten de weggebruikers de informatie op de gele borden volgen.

Contact

Wilt u een melding maken van een beschadiging aan de weg? Neem dan contact op met het waterschapsloket: 0900 - 2005 005 (lokaal tarief). Het waterschap beheert zo'n 1600 kilometer wegen buiten de bebouwde kom op de Zuid-Hollandse eilanden. Elk jaar verricht Hollandse Delta groot onderhoud aan een deel van de wegen.