Oude-Tonge – Op vrijdagmiddag 13 december 2013 kwamen wethouder Koningswoud van gemeente Goeree-Overflakkee, diverse raadsleden, eigenaar dhr. Labee en overige initiatiefnemers bijeen aan de Boezemweg te Oude-Tonge waar de bestaande houtzagerij een nieuwe start maakt.

Het conflict tussen Swaneveld en de voormalige gemeente Oostflakkee sleept zich al sinds 2002 voort. Inzet was de loods waarin de ondernemer zijn houtzagerij had gehuisvest. Het geruzie over geluidsoverlast en vergunningen heeft Swaneveld in 2006 gedwongen het pand in Oude-Tonge te verkopen. Maar er wordt vanaf deze vrijdag weer gewerkt in de houtzagerij. De inzet was hoog, maar er wordt nu alleen nog vooruit gekeken door alle betrokken partijen.

De nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee heeft een gedegen onderzoek verricht en is tot de conclusie gekomen dat niets de ondernemer in de weg ligt een nieuwe start te maken. De eigenaar, dhr. Labee, hield een toespraak voor het college, de raad, betrokken partijen en belangstellenden die aanwezig waren. Wethouder Koningswoud werd daarin geprezen om zijn inzet en de uiteindelijke uitwerking daarvan.

Dhr. Labee heeft het pand destijds opgekocht met instemming dat de voormalige en eisende partijen, nadat een nieuwe start is gemaakt, het pand weer over kunnen nemen. De eerste prioriteit was dat er weer hout bewerkt kon worden in de zaag- en schaverij. Dat feit ligt er nu. De uitdaging om met alle eisende partijen voor een passende oplossing te zorgen zien de aanwezigen positief tegemoet. “De eerste positieve stap is gezet, dit is samen ondernemen!”.