Middelharnis - Uit handen van Rabobank ledenraadslid Petra Jacobs en communicatieadviseur Marcella van der Pluijm ontving Martijn Groenendijk, namens de Proeftuin Van Pallandtpolder, afgelopen dinsdag 17 januari 2023 een mooie cheque. De Proeftuin ontving een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds voor het aanschaffen van communicatiemiddelen, zoals een beamer en informatiebanners. Lees meer >>

Vervolg

Met deze bijdrage kunnen de ondernemers van de Proeftuin Van Pallandtpolder hun verhaal nog duidelijker vertellen de komende jaren, op een laagdrempelige en proactieve manier. Naast het aanschaffen van een beamer wordt ook geïnvesteerd in informatiebanners, om mee te nemen naar beurzen en presentaties.

De proeftuin is een plaats waar ondernemers, inwoners, onderwijs en overheid elkaar ontmoeten. Zo wordt samengewerkt aan een duurzame toekomst, waarbij natuurinclusieve landbouw in combinatie met kringlooplandbouw centraal staan.

Achtergrond Rabobank Coöperatiefonds

Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden reserveert ieder jaar een deel van de winst voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan lokale maatschappelijke, sociale en culturele projecten. Aanvragen worden ieder kwartaal beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds die bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad, waar o.a. Petra Jacobs onderdeel van uitmaakt.

Samen realiseren we oplossingen voor financieel gezonder leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransitie.