December 2022, Goeree-Overflakkee - De komende jaren vinden er, in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland, op en in de omgeving van ons eiland Goeree-Overflakkee diverse werkzaamheden plaats aan het wegennetwerk. In de zomer van 2023 staan er werkzaamheden aan de Haringvlietbrug, de Heinenoordtunnel, de N59 en de N215 gepland. Lees hieronder in het kort wat alle wegwerkzaamheden inhouden. Lees meer >>

Werkzaamheden op en rondom Goeree-Overflakkee

Wethouder Henk van Putten: "De komende jaren vinden er, in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland, op en in de omgeving van Goeree-Overflakkee diverse werkzaamheden plaats aan het wegennetwerk. In de zomer van 2023 staan er werkzaamheden aan de Haringvlietbrug, de Heinenoordtunnel en de N59 gepland. Verschillende wegen worden dan voor langere tijd afgesloten voor al het verkeer. Dit heeft in die periode een sterke impact op de bereikbaarheid van ons eiland. Als gemeente zijn we veelvuldig in gesprek met Rijkswaterstaat, wegbeheerders in de regio, de veiligheidsregio, Connexxion, diverse ondernemersverenigingen en bewoners/bezoekers. Dit met als doel om de belangen van Goeree-Overflakkee zo goed mogelijk te behartigen. Afsluitingen zijn noodzakelijk en helaas is hinder onvermijdelijk. Door de geografische ligging van ons eiland zijn er niet veel mogelijkheden. Ondanks dat moeten we er alles aan doen om hinder zoveel als mogelijk te beperken."

Renovatie Haringvlietbrug & Heinenoordtunnel

Rijkswaterstaat renoveert in 2023 de Haringvlietbrug en in 2023 en 2024 de Heinenoordtunnel. Beide bouwwerken in de A29 zijn gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Installaties en systemen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten worden vervangen.

Planning werkzaamheden Haringvlietbrug

Van 1 januari t/m het najaar van 2023 - Geen bediening voor scheepvaart hoger dan 13 meter. De einddatum is nog niet bekend.

Van 9 juni t/m 28 juli 2023 - Dicht voor al het wegverkeer (beide richtingen, uitloop mogelijk t/m 4 augustus)

Heinenoordtunnel

Van 28 april t/m 8 mei 2023 - Dicht voor al het wegverkeer (beide richtingen).

Van 7 t/m 28 augustus 2023 - Dicht voor al het wegverkeer (beide richtingen).

Daarnaast is de tunnel in 2023 ruim 18 weekenden en circa 22 nachten afgesloten. Meestal in 1 rijrichting.

Online informatiebijeenkomst - 8 dec. 2022

Rijkswaterstaat organiseert een online informatiebijeenkomst over de renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.

Wanneer? Donderdag 8 december

Hoe laat? 19.00 - 20.00 uur

Medewerkers geven een korte toelichting op de renovaties en gaan in op wat ze betekenen voor gebruikers van de brug en de tunnel. Ook wordt verteld wat gedaan wordt om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Via de chat kunnen deelnemers vragen stellen.

Online bijeenkomst volgen? Ga naar: www.vimeo.com/event/2614771

Themabijeenkomst zakelijk - 13 dec. 2022

Op dinsdagmiddag 13 december 2022 is er een themabijeenkomst over de bereikbaarheid van ons eiland in 2023. Deze bijeenkomst is voor ondernemers, bedrijven en instellingen op Goeree-Overflakkee. Gemeente: '..want de kans is groot dat zij in 2023 hinder gaan ondervinden van de geplande wegwerkzaamheden. Om die reden organiseert Samen Bereikbaar een themabijeenkomst." Aanmelden kan via de website van Samen Bereikbaar.

Ga in gesprek! Ondervinden uw medewerkers, bezoekers, bedrijfswagens en/of vrachtwagens straks hinder van de werkzaamheden? Ga in gesprek met de ‘mobiliteitsmakelaar’ voor Goeree-Overflakkee, Lennart de Pee. Dit kan via tel 06 13 71 06 02 of de mail: lennartdepee@zuidhollandbereikbaar.nl.

Plaatsing verhoogde rijbaanscheiding N59 in 2023

Aankomende zomer 2023 wordt op het drukste deel van de N59 een verhoogde rijbaanscheiding geplaatst. Inhalen is al niet toegestaan, maar is dan ook niet meer mogelijk. Hierdoor kan tegemoetkomend verkeer niet op elkaars weghelft terechtkomen. De maatregel moet op die locatie de kans op ongevallen en op serieus letsel en/of een fatale afloop bij een ongeval zo klein mogelijk maken. De rijbaanscheiding wordt in de zomerperiode van 2023 geplaatst tussen P+R Schaapsweg en knooppunt Hellegatsplein.

Planning: Van 7 t/m 28 augustus 2023. Dicht voor al het wegverkeer (beide richtingen tussen P+R Schaapsweg en knooppunt Hellegatsplein). De parallelweg is open voor hulpdiensten, openbaar vervoer en langzaam (lokaal) verkeer.

Planning N215: In 2023 wordt ook gestart met de eerste werkzaamheden aan de N215. De verwachting is nu dat hierdoor geen aanvullende, extra verkeershinder ontstaat.

Provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat het verkeer vlot en veilig over de provinciale wegen kan rijden. Door toenemend verkeer, vooral in de spits, ontstaan onveilige verkeerssituaties op de N215 tussen Dirksland en Oude-Tonge. Om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N215 te verbeteren neemt de provincie samen met gemeente Goeree-Overflakkee en Waterschap Hollandse Delta een aantal maatregelen. Zo komt er onder meer een rotonde en een fietstunnel bij bedrijventerrein ‘De Tram’ in Nieuwe-Tonge, een rotonde met 2 rijstroken en een fietstunnel bij Middelharnis en een ongelijkvloerse kruising op de Oudelandsedijk bij Nieuwe-Tonge. In 2023 wordt gestart met de eerste werkzaamheden aan de N215. De verwachting is nu dat hierdoor aankomende zomer geen aanvullende, extra verkeershinder ontstaat. In 2026 moeten de werkzaamheden gereed zijn.

Blijf digitaal op de hoogte

Meer informatie over de renovaties en actuele planning van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel vindt u op:

  • www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug
  • www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel

U kunt zich via de website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.

Voor vragen over de werkzaamheden van Rijkwaterstaat kunt u bellen met 0800 – 8002 (gratis).

Meer informatie over de werkzaamheden aan de N59 vindt u op www.pzh.nl/N59.

Meer informatie over het busvervoer vindt u op www.connexxion.nl/renovatieheinenoordtunnel.

Een aparte webpagina voor het openbaar vervoer rondom de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug volgt.

Tips voor Goeree-Overflakkee:

Hoe vermijd ik de file

Rijkswaterstaat treft verschillende maatregelen. Naast dat het werk wordt uitgevoerd in de periode met het minste verkeer op de weg, gaat het om maatregelen die moeten bijdragen aan de doorstroming van het verkeer en tips om ander reisgedrag te stimuleren. Denk aan onder meer omleidingen, een pontverbinding voor (brom)fietsers, het in stand houden van het openbaar vervoer en voorzieningen voor hulpdiensten.

Werk thuis

Heeft u werk waarvoor u niet per se op kantoor hoeft te zijn? Werk tijdens afsluitingen dan zoveel mogelijk thuis.

Plan slim vrij

De werkzaamheden staan gepland rond en in de zomervakantie. Speel hierop in door juist in die periodes uw vakantie of een aantal vrije dagen te plannen als dat mogelijk is.

Reis samen

Als u met de auto naar het werk reist kan dat misschien samen met een collega. Dat scheelt verkeer. Of plan uw reis en afspraken slim en reis buiten de spits als dat mogelijk is.

Reis met het OV

Tijdens de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel blijft het busnetwerk in stand. Het openbaar vervoer is daardoor een sneller alternatief voor de auto. Wel worden routes deels aangepast. Aan de routes tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug en de N59 wordt nog gewerkt.

BereikbaarGO

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft, in verband met de werkzaamheden aan het wegennetwerk in 2023, een speciale webpagina ingericht. "Hier kunt u de informatie die u op deze pagina leest overzichtelijk terugvinden. Daarnaast plaatsen we met regelmaat updates."