18 november 2022, Middelharnis - Donderdag 17 november 2022 sloegen Adri Robijn en Koos Moerland van Stichting Voorzieningsfonds Palliatieve Zorg Dirksland de eerste paal ten behoeve van het nieuwbouwcomplex van hospice Calando aan de Oudelandsedijk 63 in Middelharnis. Op deze nieuwe locatie wordt het mogelijk om, naast de reguliere zorg die door Calando wordt geboden, ook doelgroepenzorg aan te bieden. Dit houdt in dat straks ook aan bewoners met dementie en andere gedragsproblemen, passende palliatieve zorg kan worden geboden. Hiermee wordt dit hospice uniek in Nederland. Lees meer >>

Vervolg

Calando breidt uit
Met het slaan van de eerste paal is het startsein gegeven voor het nieuwbouwcomplex van Calando. De Firma Stout is geselecteerd als hoofdaannemer en zal samen met lokale partijen de bouw van dit innovatieve hospice verzorgen. Het ontbreekt Calando, vooralsnog gevestigd in Dirksland, momenteel aan voldoende opnamecapaciteit voor de alsmaar groeiende en veranderende zorgvraag. Op de ruime kavel met een bebouwingsvlak van 1.000 m2 verrijst nu het nieuwe gebouw. Hiermee groeit Calando van vijf naar twaalf bedden. Het gebouw wordt voorzien van een stiltecentrum en het hele gebied krijgt een parkachtige inrichting.

Hoogwaardige, innovatieve en toekomstbestendige zorg
Met het bieden van passende zorg, een palliatieve werkstructuur, consultatie en regionale samenwerking biedt het hospice hoogwaardige en toekomstbestendige zorg en geeft Calando gehoor aan de adviezen uit het ‘HOPEVOL’ project (Hospicezorg die Passend is de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase Volgt). HOPEVOL heeft een vierjarig onderzoek gedaan naar de wensen van zorgverleners en zorgvragers op het gebied van palliatieve zorg. Het doel van HOPEVOL is dat iedereen in Nederland verzekerd kan zijn van waardevolle, passende zorg in de laatste levensfase. Op de nieuwe locatie kan Calando dit nu verwezenlijken door ook doelgroepbedden te bieden en bewoners op te vangen met een specifieke zorgvraag.

Financiële ondersteuning
Een high-care hospice kan alleen bestaan dankzij financiële steun. Ook deze nieuwbouw kan alleen tot stand komen dankzij giften, steun en sponsoring van burgers, bedrijven en instanties. Zo heeft Calando eerder dit jaar een aanvraag ingediend bij Stichting Roparun om een voorziening voor naasten voor deze nieuwe locatie te kunnen realiseren. Calando is zeer dankbaar dat Stichting Roparun de steun en commitment heeft gegeven voor financiële ondersteuning. Hiermee zal een ruimte voor rooming-in mogelijkheden voor de naasten van bewoners worden gerealiseerd, zodat zij kunnen blijven overnachten.

“Na alle voorbereidingen zijn wij verheugd dat met het slaan van de eerste paal de fase met de bouw van het nieuwe hospice is aangevangen. De verwachting is dat de bouw afgerond zal worden in september 2023 en dat de verhuizing gaat plaatsvinden op 13 december 2023. Vanaf dat moment kunnen wij niet alleen palliatieve zorg bieden aan meer bewoners, maar ook aan specifieke doelgroepen. Het nieuwe gebouw is voorzien van alle facetten die het voor onze medewerkers en vrijwilligers mogelijk maken om op zowel lichamelijk, sociaal, psychisch als spiritueel vlak, mensen in de laatste fase van hun leven, in een huiselijke setting specialistische en waardige zorg te bieden.”