19 september 2022, Middelharnis - Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben besloten een subsidie vast te stellen voor meer activiteit in drie centrumgebieden op ons eiland. "Overwegende dat het gewenst is de ontwikkeling en het behoud van voor inwoners en bezoekers veilige en aantrekkelijke winkelgebieden op Goeree-Overflakkee te bevorderen..." Er is besloten een regeling vast te stellen met een subsidiedeelplafond per kalenderjaar van €35.000,00, te verdelen onder de centra in Oude-Tonge, Middelharnis en Ouddorp. Lees meer >>

Vervolg

Verdeling subsidie

De verdeling van de subsidie onder de drie winkelcentra op ons eiland is als volgt:

Stichting BIZ Ouddorp Centrum €15.000,00

Stichting BIZ Middelharnis Centrum € 15.000,00

Centrumgebied Oude-Tonge € 5.000,00.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index die wordt gebruikt bij het opstellen van de begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee.

De subsidie bedraagt respectievelijk ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, per kalenderjaar per centrumgebied in Ouddorp en Middelharnis en 75% in het centrumgebied Oude-Tonge.

Lees HIER meer.