13 augustus 2022, Melissant - Afgelopen woensdag 10 augustus kwam er hoog bezoek naar Goeree-Overflakkee. Op de boerderij van de familie Van Adrichem in Melissant ontving een groot gedeelte van de raadsfractie CDA Goeree Overflakkee en een aantal bezorgde boeren de Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (CDA) en Meindert Stolk (CDA), gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. "Reden voor dit bezoek was het stikstofdossier en de gevolgen voor de boeren van ons eiland..." Lees meer >>

Ontvangst

Aan het begin van de avond ontving wethouder Henk van Putten de gasten. Na een korte introductie was er al snel een mooie, constructieve discussie waarbij we trots mogen zijn op deze sector waar zeker op Goeree-Overflakkee bovengemiddeld ontwikkelde bedrijven staan, ondernemers die hun nek durven uit te steken en al heel bewust met emissies omgaan en dat willen blijven doen. Hierbij spraken de aanwezige boeren hun ernstige zorgen uit over het voortbestaan van hun bedrijf. De kloof tussen Den Haag en het platteland wordt als enorm gezien en het feit dat het gevoel leeft dat de boeren in dit hele stikstofdossier niet zijn gehoord is onacceptabel. Fractievoorzitter van het lokale CDA Danïel Huising maakte van de gelegenheid gebruik om ook andere uitdagingen voor het eiland aan te kaarten zoals het beschikbaar blijven van de spoedeisende zorg op Goeree-Overflakkee en het belang van goede bereikbaarheid en de problemen met de Haringvlietbrug. Deze feedback wordt door beide heren beaamt en zeer ter harte genomen.

Rondleiding

Met de rondleiding over het bedrijf van melkveehouder Van Adrichem wordt duidelijk dat hier veel innovatieve projecten lopen met de nodige investeringen. Ook hier gaan de discussies door en laten de boeren op een zeer positieve manier goed van zich horen. De investeringen die er zijn gedaan en de acties die zij ondernemen om uitstootreductie te realiseren benadrukken de boeren. Maar die innovaties tellen volgens het stikstofdossier niet mee en verdwijnen als sneeuw voor de zon. Iedere boer maar zeker de opvolgers maken zich zorgen over de toekomst. De sector staat nu op slot en kan niet verder ontwikkelen en innoveren.

Barbecue

Na de rondleiding was er nog tijd voor een hapje en drankje. Hamburgers van De Beestenboel van Verweij smaakten alle gasten goed. Tijdens de BBQ is de opdracht aangeboden aan de staatssecretaris waarin door CDA Goeree-Overflakkee expliciet is gevraagd om achter de boeren te gaan staan en het CDA in Den Haag een duidelijk standpunt in te laten nemen in het stikstofdossier. Marnix van Rij vraagt de aanwezige melkveehouders, pluimveehouder en akkerbouwers om hun standpunten en mogelijke oplossingen via een dossier aan te bieden. Rond 21:00 nam men op een prettige manier afscheid van onze gasten die naar huis gingen met een auto vol huiswerk, goede feedback en natuurlijk lokale producten.