Goeree-Overflakkee - Ondernemer opgelet: "Wordt of is jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken." Lees hieronder hoe je een criminele investeerder herkennen kunt.

HOE HERKEN JE EEN CRIMINELE INVESTEERDER?

  • Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Het is voor hen interessant om dit contante geld te investeren in kwetsbare bedrijven. Zo wordt het geld witgewassen.
  • Iemand wil je pand huren, maar is onduidelijk over de activiteiten waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. Je loopt het risico dat het pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur.
  • Je wordt overgehaald of gedwongen om contracten met leveranciers af te sluiten tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde bij een lening.
  • Het aanbod is afkomstig van personen die gelieerd zijn aan een criminele motorclub.
  • De investeerder vraagt een extreem hoge rente of gebruikt geweld en bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen we "Loan Sharks". Ze zijn vaak betrokken bij georganiseerde misdaad.
  • De investeerder ontwijkt vragen of levert gevraagde informatie niet aan.

GEEN WEG MEER TERUG

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Kortom: Je kunt maar één keer NEE zeggen!

WAT KUN JE DOEN?

  • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.
  • Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?
  • Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
  • De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor een overzicht van de steunmaatregelen kijk je onder deze link: www.rijksoverheid.nl.

DOE MELDING

Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

"JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN!"