Goeree-Overflakkee - Recent ondertekenden vijf zorgorganisaties van Goeree-Overflakkee en Zeeland een overeenkomst om samen te werken op het gebied van geriatrische revalidatiezorg. Onder de naam 'Geriatrische Revalidatiezorg Zeeland en Goeree-Overflakkee' gaan ZorgSaam Zorggroep, Revant, Allévo, WVO Zorg en CuraMare op dezelfde manier zorg verlenen aan kwetsbare ouderen zodat zij na een revalidatietraject terug kunnen keren naar huis. Lees hieronder verder.

Uitwisseling van kennis

André Meeder, manager CuraMare Behandeling, Thuiszorg en Ketenzorg, licht toe; "Binnen de samenwerking hanteren we straks dezelfde protocollen en zorgpaden. Dat betekent dat we, bij welke organisatie de patiënt ook revalideert, overal dezelfde werkwijze hanteren. Daarnaast komt er een gezamenlijk overleg waarin revaliderende patiënten (anoniem) besproken worden. Maar de belangrijkste stap is dat we met een locatie-overstijgend behandelteam gaan werken. Daarmee profiteren we direct van elkaars kennis. Ook gaan we scholingen en trainingen oppakken met de vijf aangesloten organisaties. Door ons te richten op uitwisseling en ontwikkeling van kennis en door dezelfde werkwijze(n) te hanteren, kunnen we de zorg voor deze toch al kwetsbare groep, aanzienlijk verbeteren. En daar zijn we uiteraard heel blij mee."

Wat is geriatrische revalidatiezorg?

Binnen de geriatrische revalidatiezorg werken zorgprofessionals zeer nauw samen om kwetsbare patiënten na een kortdurend en intensief revalidatietraject weer terug naar huis te laten keren. Vaak gaat het om kwetsbare ouderen die te maken hebben met meerdere fysieke of psychische klachten en problemen. Daarom werken de specialist ouderengeneeskunde en paramedische diensten zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog, intensief samen met het zorgpersoneel om de juiste behandeling en zorg, toespitst op de situatie en de persoon, toe te passen.

Speerpunten zijn eigen regie voor de patiënt, het betrekken van familie en mantelzorgers, ondersteuning door een volwaardig team van behandelaars en revalideren in een positieve sfeer waarin alle mogelijkheden voor herstel worden geboden (therapeutisch klimaat). In oktober zijn alle organisaties uit het samenwerkingsverband getoetst op deze criteria.