Sommelsdijk - Voorafgaand aan vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017 was er in oktober 2017 al een persmoment, om een tipje van de sluier op te lichten. Begin december staat Goeree-Overflakkee namelijk extra in het teken van innovatie en duurzaamheid. Ons eiland Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn en berekeningen tonen aan dat we dit ruimschoots halen. In 2020 is Goeree-Overflakkee meer dan 120 procent energieneutraal. Inderdaad, we houden energie over. Wat gaan we daar mee doen? Lees hieronder verder.

Begin oktober vertelde wethouder Arend-Jan van der Vlugt meer over de aanstaande Energy Island congres en -beurs die op 8 en 9 december plaats gaat vinden in congres- en recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Ook werden deze avond de partners (lokale en landelijke bedrijven en partijen met wie het congres en de beurs samen wordt georganiseerd) voorgesteld, te noemen: ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland’, gemeente Goeree-Overflakkee, Nuon, Rabobank, Stedin, Bouwcentrum Esselingk, Paulina.nu, Auto Hoogendoorn, Greenpoint, Wonen op Flakkee, Evides waterbedrijf en Deltawind.

In 2020 is Goeree-Overflakkee meer dan 120 procent energieneutraal. Hoe pakken we dit aan? Niet alleen duurzaamheid is waar ons eiland sterk in is, maar ook innovatie speelt een bijzonder grote rol. Denk aan de innovatieve landbouw, visserij, woningbouw, maar ook innovatieve zorg. Hoe houden we zorg dicht bij huis én betaalbaar voor iedereen? Ook in de sector food vindt verduurzaming en innovatie plaats. Het produceren van duurzaam voedsel door gebruik van duurzame grondstoffen. Maar ook een beperken van voedselverspilling speelt hierin een grote rol. Gebleken is dat mobiliteit bijvoorbeeld, 38% van het verbruik van het eiland Goeree-Overflakkee bevat. Hier is dus nog de nodige besparing te halen. Binnen dit thema worden de mogelijkheden van duurzame en innovatieve mobiliteit toegelicht en uitgediept.

Energy Island is een innovatieve en duurzame beurs. Maak op de beurs een proefrit in één van de duurzame auto’s die op de markt zijn of binnenkort op de markt komen. Doe inspiratie op over duurzaam wonen en leven. Diverse lokale ondernemers tonen u graag hun laatste noviteiten en slimme oplossingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Bij een duurzame ambitie hoort ook duurzaam bouwen. Om het fossiele verbruik terug te dringen is het gasloos bouwen een mooie toepassing.

KEY-NOTE SPREKERS

Key-Note sprekers in december zijn hoogleraar Maarten Steinbuch, prof. mr. Bernard Wientjes en oud-staatssecretaris dr. Steven van Eijck. Lees hieronder meer.

Maarten Steinbuch is al 15 jaar hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet met zijn groep onderzoek naar robots voor de zorgsector en voor de industrie. Ook werkt hij aan elektrisch vervoer, zelfrijdende autotechniek en kernfusie. Hij is de eerste winnaar van de KIvI Academic Society Award, vanwege zijn bijdrage in maatschappelijk belangrijke technologische ontwikkelingen. In 2016 won hij de prestigieuze Simon Stevin Meesterprijs voor de manier waarop hij bruggen slaat tussen wetenschap en bedrijfsleven, en die samen laat optrekken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Prof. mr. Bernard Wientjes is emeritus hoogleraar Departement Economie – Leerstoel Entrepreneurship and Leadership bij de Universiteit van Utrecht en sinds 2016 voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. De Taskforce bouwagenda heeft, onder leiding van de heer Wientjes, een Bouwagenda opgesteld waarin elf roadmaps staan die het nieuwe kabinet moet gaan aanpakken samen met het bedrijfsleven. Zoals het verduurzamen van woningen, het verbeteren van hernieuwbaar grondstoffengebruik en het laten stijgen van de productiviteit in de bouwsector.

Dr. Steven van Eijck is oud staatssecretaris van Financien en tegenwoordig algemeen voorzitter van RAI Vereniging en voorzitter van de afdeling Auto’s. Naast passie voor alles dat beweegt heeft Steven van Eijck veel bestuurlijke ervaring als voorzitter van verenigingen en brancheorganisaties. Van Eijck was de eerste voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam. De stad Rotterdam heeft hem in 2007 voor zijn grote verdienste de Wolfert van Borselenpenning toegekend.

"Er is geen eiland waar op zo'n grote schaal zoveel duurzame initiatieven bij elkaar komen, als op Goeree-Overflakkee. Als "living lab" van duurzame innovaties wil Goeree-Overflakkee graag haar kennis delen met de rest van de wereld!"

OPENINGSTIJDEN BEURS

Vrijdag 13:00 – 17:00 uur

Zaterdag 10:00 – 17:00 uur.

Ook aan de kleintjes is gedacht: op zaterdag wordt er in het prieel een kidsplein ingericht.

AANMELDEN

Er zijn al veel bedrijven die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan de beurs. Twee weken voor de beurs ontvangt men huis aan huis een beurskrant waarin alle informatie over de beurs en beursdeelnemers te vinden is.