Goeree-Overflakkee - In het eerste kwartaal van 2017 heeft Brandweer Rotterdam-Rijnmond het aantal loze uitrukken weten terug te dringen met 43% ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Goeree-Overflakkee gaat het zelfs om een verbetering van 78%. Het gaat dan om brandmeldinstallaties die afgaan, terwijl er geen brand is. Daarbij moet vermeld worden dat er naar de cijfers op Goeree-Overflakkee anders gekeken moet worden dan in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond (waar Goeree-Overflakkee onder valt). Lees hieronder verder.

De cijfers voor ons eiland zijn een stuk beter dan dat er in de stad behaald wordt, maar dit hangt dan ook samen met de bevolkingsdichtheid, die in bijvoorbeeld Hellevoetsluis, een stuk hoger ligt. Desondanks liggen de prestatiecijfers van Goeree-Overflakkee toch een stuk lager en presteert ons eiland heel goed, ondanks de verschillen met de rest van de regio. De uitslag zou ook zo beredeneert kunnen worden dat de bedrijven op ons eiland die een brandmeldinstallatie hebben, hun BHV (BedrijfsHulpVerlening) beter op orde hebben. Ook is er de mogelijkheid dat één bedrijf eruit sprong qua valse meldingen. Hoe je het ook wendt of keert; in de regio is er 43% verbetering te constateren ten opzichte van voorgaand jaar, en op ons eiland is dat dus 78%. Toch valt er meer uit de cijfers te leren.

Het hoge aantal onnodige ritten met zwaailicht en sirene is de brandweer al jaren een doorn in het oog. Dit levert niet alleen een onnodige werkdruk op voor de brandweerorganisatie, maar is bovendien niet zonder risico’s voor het overige verkeer. We proberen de cijfers hieronder voor u helder te krijgen.

Cijfers concreet

De hele regio krijgt zo'n 2000 loze meldingen en op Goeree-Overflakkee zijn dat een tiental meldingen. Dan hebben we het over loze meldingen, niet over het aantal meldingen dat gedaan wordt en waar men wel op aan moet rijden. We hebben het dan over 44 meldingen (van brandmeldinstallaties!) in totaal in het eerste kwartaal van 2016 en 49 in het eerste kwartaal van 2017. Dus het aantal meldingen is daarmee omhoog gegaan, maar het aantal keren dat de brandweer nodeloos uitrukt is wel drastisch naar beneden gegaan. Toch zijn de specifieke cijfers voor Goeree-Overflakkee belangrijk, omdat we op ons eiland afhankelijk zijn van vrijwilligers. Vrijwilligers die meest een baan naast hun werk bij de vrijwillige brandweer (ook in de buurt van de kazerne) hebben. De vrijwillige brandweer is op Goeree-Overflakkee in het eerste kwartaal van 2016, 41 keer "voor niets" op pad geweest en bij de laatste telling is dat slechts 9 keer. Toch fijn voor de vrijwilliger, maar ook voor "de baas". Deze winst is een resultaat van het project STOOM: Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen.

Niet meteen op pad

Beleidsmedewerker Goos Janssen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de organisatie waar de brandweer sinds 2006 onder valt, is erg tevreden met de resultaten. “De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het terugdringen van de onnodige ritten. Zo gingen we in gesprek met beheerders van brandmeldsystemen. Ook sturen we niet meer direct een brandweerwagen op pad, maar wachten we een minuut voordat we uitrukken. Die tijd gebruiken we om telefonisch contact te zoeken met de beheerder van het pand. Vaak blijkt het dan loos alarm te zijn”.

Nog verder omlaag

Het aantal loze uitrukken mag dan flink teruggedrongen zijn; het aantal brandalarmen dat onnodig in alarm slaat is nog altijd even hoog, realiseert Janssen zich. “De winst is nu vooral behaalt aan ‘onze’ kant, door slimmer om te gaan met de melding. Eigenlijk willen we natuurlijk dat zo’n brandmeldsysteem helemaal niet onnodig afgaat. Als je kijkt naar het gebied Goeree-Overflakkee zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs meer brandmelders in alarm geschoten dan een jaar eerder. Daar gaan we de komende jaren verder op investeren”.