Goeree-Overflakkee - "Koester de kust van Goeree-Overflakkee!" Elke maand heeft Stichting Duinbehoud het over een dier of plant die je op dat moment in de duinen kunt spotten. Het vroege voorjaar is de bloeitijd van de viooltjes in de duinen. "Het ruig viooltje is één van de vijf min of meer algemeen voorkomende viooltjes die omstreeks april – mei in de duinen bloeien. Naast ruig viooltje zijn dat: het duinviooltje, maarts viooltje, hondsviooltje en bleeksporig bosviooltje." Lees meer >>

Habitat
Ruig viooltje is plaatselijk algemeen in de kalkrijke duinen tussen Bergen en Voorne. Je
vindt de plant in de bloemrijke duingraslanden, droge valleien en op duinhellingen. Hij
kan zowel in de volle zon als op matig beschaduwde plaatsen groeien. In de duinen bij
Bergen groeit ruig viooltje vaak samen met het zeldzame zandviooltje in valleien tussen
laag kruipwilgstruweel.

Kenmerken
Aan het begin van het bloeiseizoen is het goed opletten om welke soort het gaat. Later,
als de bladeren van ruig viooltje uitgroeien, is het niet zo moeilijk meer: de bladeren van
zandviooltje blijven klein. Ruig viooltje onderscheidt zich van de andere soorten door de
vanuit een bladrozet ontspringende behaarde bladeren met een hartvormige voet die
tijdens en na de bloei verder uitgroeien. Anders dan bij maarts viooltje vormt de plant
geen uitlopers.

Mierenbroodje
Omdat er vanuit het bladrozet vaak meerdere stengels ontspringen, heeft de plant
meestal een bossige groeiwijze. Na de bloeitijd verslapt de bloemsteel, waardoor de
vrucht op de grond komt te liggen. De zaden bevatten een sappig deeltje, genaamd
mierenbroodje, waar mieren gek op zijn. De mieren gaan met de zaden aan de loop en
zorgen zo voor de verspreiding. Bij de meeste andere viooltjes worden de zaden
weggeschoten. Vegetaties met ruig viooltje zijn later in het seizoen vaak heel bloemrijk met soorten als echt bitterkruid, walstrobremraap, agrimonie, gewone veldbies, gewone vleugeltjesbloem en grote tijm.

Meer weten?

Duinbehoud is dé onafhankelijke stichting voor bescherming van de kust. In
belang van de natuur en mensen. Want de kust, die koesteren we. Meer weten?
Ga naar www.duinbehoud.nl