Goeree-Overflakkee - Op de kop van ons Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee gaat de wind de komende jaren de zeewering versterken. De Springertduinen, een Natura 2000-gebied, kunnen zo op een natuurlijke manier meegroeien met de verwachte zeespiegelstijging. De werkzaamheden om de natuurlijke duingroei mogelijk te maken zijn recent afgerond. Lees meer >>

Ruimte om te stuiven
Van oudsher worden duinen, om ze te borgen als bescherming tegen hoogwater uit de zee, door de mens vastgelegd op hun plek. Daarvoor is over vele kilometers Nederlandse kust helmgras in de duinen geplant en zijn objecten als stuifschermen geplaatst. Maar deze aanpak heeft ook geleid tot stilstand. In de Springertduinen heeft zand voortaan weer de ruimte om te stuiven. Door gebruik te maken van de wind, laat waterschap Hollandse Delta zo de duinen meegroeien met het stijgende niveau van de zeespiegel.

Omgekeerde glijbanen brengen zand het gebied in
Om het natuurlijke groeiproces van de duinen op gang te brengen, zijn tussen half augustus en eind september in de duinen drie kerven aangebracht. Deze inkepingen in de top van de duin zijn vrijgemaakt van begroeiing. Daardoor kunnen ze gaan werken als omgekeerde glijbanen, waarover de wind zand vanaf het strand omhoog kan blazen het duingebied in. Met als resultaat dat de duinen vanaf de achterkant zowel in de hoogte als de breedte aangroeien.

Zeldzaam grijs duin kan zich herstellen
De aanvoer van vers zand maakt niet alleen de duinen sterker als zeewering. Ook de natuur in dit beschermde natuurgebied heeft er baat bij. Binnen dit project werkte het waterschap daarom nauw samen met Vereniging Natuurmonumenten, die ook dit gedeelte van de duinen in beheer hebben. Doordat er meer kalkrijk zand in het gebied neerstrijkt, verandert het kalkgehalte in de grond en kan het bedreigde zogeheten 'grijs duin' met specifieke duinplanten en zeldzame diersoorten zich herstellen. De invloed van het teveel aan stikstof wordt beperkt.

Bescherming tegen hoogwater blijft gewaarborgd
Veiligheid en bescherming tegen hoog water zijn en blijven ook tijdens de natuurlijke groei van de duinen de hoogste prioriteit voor het waterschap. Op diverse plaatsen in Nederland wordt tegenwoordige dynamische kustontwikkeling al succesvol toegepast. Om de beschermende functie tegen hoogwater te waarborgen, moet de hoogte van de Springertduinen minimaal 7.64 m boven NAP te moeten zijn, met een minimale breedte van 43 meter. Daarom zijn de kerven aangebracht op 10m boven NAP met voldoende breedte. De situatie wordt minimaal 5 jaar nauwgezet gemonitord, zodat een kerf die onverwacht toch te diep gaat uitslijten, bijgestuurd kan worden met traditionele technieken als stuifschermen en helmgras. Zo blijft de waterveiligheid op orde, zowel nu als in de toekomst.

Bron wshd