Goeree-Overflakkee - De Grevelingen: het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Honderden hectares duinvalleien, duizenden kust(broed)vogels, een ongekend onderwaterleven; kortom de Grevelingen is een gebied van internationale betekenis. Maar hoe groot is die soortenrijkdom nou precies? In het kader van ‘meten is weten’ organiseert Staatsbosbeheer dit jaar in de Grevelingenweek ook een 1000-soortenweek. De week is van 20 t/m 25 juni 2022...Lees meer >>

1000-soortenweek

In het kader van ‘meten is weten’ organiseert Staatsbosbeheer dit jaar in de Grevelingenweek ook een 1000-soortenweek. De week is van 20 t/m 25 juni 2022 en in deze week worden zoveel mogelijk verschillende soorten geïnventariseerd. We vragen vrijwilligers, experts, natuurverenigingen en onderzoeksinstituten om gedurende die week onderzoek te doen naar allerlei verschillende soortgroepen. Iedereen kan hier zijn of haar steentje aan bijdrage. Ga dus ook gerust zelf op pad en geef je waarnemingen door via deze link. Wanneer je waarneming binnen de genoemde periode binnen de grenzen van de Grevelingen wordt geregistreerd zal dit automatisch meetellen in de resultaten.

Georganiseerd deelnemen

De komende weken wordt er een planning gemaakt voor de inzet van experts en vrijwilligers. Mocht jij mensen kennen, bij een groep zitten of deel uit maken van een team dat zich in deze week in wil zetten voor de monitoring van een bepaalde soortgroep in de Grevelingen, neem dan even contact op met boswachters Piet of Merijn via dit mailadres.

Zelfstandig op pad

Naast in een georganiseerde groep op pad leent deze week zich ook om zelf op pad te gaan. Houd je hierbij aan de geldende regelgeving en verstoor aanwezige soorten natuurlijk niet. Voor alle natuurliefhebbers, alle soortgroepen en alle type waarnemers zijn er geschikte gebieden en soorten te vinden in en om de Grevelingen. Of je nou een plantenfanaat bent, een vogelspotter, snorkelaar of zoogdierzoeker. Alle waarnemingen tellen mee, hoe regulier en standaard het ook lijkt, alles mag worden ingevoerd en iedere soort telt. En wie weet zie jij wel die ene soort in deze specifieke week die bijdraagt aan het behalen van de 1000 verschillende soorten!

Communicatie en resultaten

Na de week worden alle resultaten verzameld, de aantallen opgeteld en zullen via deze pagina en in de lokale en regionale media de resultaten worden gedeeld! Staatsbosbeheer hoopt op jullie medewerking om zo in één week tijd meer dan 1000 soorten te kunnen noteren in de Grevelingen!