Regio - De Grevelingen is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse delta en kent een turbulente geschiedenis. Door de aanleg van de Deltawerken werd dit estuarium, een riviermond waar zout zeewater en zoet rivierwater bij elkaar komen, afgesloten van zowel de rivieren als de Noordzee. Daarmee ontstond in 1971 het Grevelingenmeer; een zout meer met stilstaand water. Deze afsluiting had grote gevolgen voor de waterkwaliteit, de visrijkdom en daarmee voor alle planten en dieren in het gebied. Jaren later is de natuurkwaliteit sterk verbeterd. In de Grevelingen komt nu veel leven samen...Lees meer.

Lees verder >>>