4 april 2021, Ouddorp - Vorig jaar is een landschappelijke gebiedsvisie opgesteld voor de Kop van Goeree, mede tot stand gekomen op basis van gesprekken met de organisaties en partijen in het gebied zelf. Die gebiedsvisie is nodig omdat er in het gebied spanning is tussen aan de ene kant behoud en bescherming en aan de andere kant vernieuwing en ontwikkeling. "Is de grens bereikt? Wat kan wel en wat kan niet in dit bijzondere maar kwetsbare gebied? Wat verbetert de kwaliteit nog?" Bekijk onderstaande video.

Vervolg

Gemeente Goeree-Overflakkee: "De bedoeling is dat dit document wordt vastgesteld in de raad, waarna we met alle partijen in gesprek gaan om te komen tot heldere spelregels. De bedoeling was dat deze gebiedsvisie via informatieavonden zou worden gedeeld met alle inwoners en organisaties, maar corona gooide roet in het eten. Daarom zijn er onder andere twee video’s gemaakt waarin de gebiedsvisie wordt toegelicht en er staat tot en met zeven april een enquête online.

Onder deze link de korte versie, bekijk de hele video hieronder.