Regio - De provincie Zuid-Holland is een onderzoek gestart naar de behoeften van mensen die in de provincie aan watersport en waterrecreatie doen. Zuid-Holland, waar het watersportrijke eiland Goeree-Overflakkee onder valt, is een waterrijke provincie met mogelijkheden voor veel vormen van watersport en waterrecreatie, van varen tot surfen, van duiken tot vissen, van roeien tot zwemmen. De provincie wil graag meer weten over watersporters en waterrecreanten die in Zuid-Holland van het water genieten. En ook in hoeverre vraag en aanbod om op, aan, in of onder water te sporten en recreëren op elkaar aansluiten. ​Lees hieronder meer.

Denk mee

De onderzoeksresultaten beogen inzicht te geven in de behoeften van waterrecreanten en watersporters in Zuid-Holland en de waardering van voorzieningen. Hiermee krijgt de provincie een goed beeld van de kansen voor ontwikkeling van watersport en waterrecreatie. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van de aansluiting van vraag en aanbod, het aanpakken van knelpunten en extra spreiding van waterrecreatie in ruimte en tijd. Op basis van deze resultaten kunnen beleidsdoelstellingen aangescherpt en geprioriteerd worden.

Om de waardering van watersport en waterrecreatie in Zuid-Holland te peilen is een online enquête gestart. Watersporters en -recreanten kunnen aangeven hoe ze onder andere de bereikbaarheid, betaalbaarheid en (informatie-)voorzieningen ervaren. Vul HIER de enquête in!

Waterrecreatie Nederland is gevraagd dit onderzoek voor de provincie uit te voeren. De presentatie van de onderzoeksresultaten is gepland aan het einde van dit jaar.

Bron zuid-holland.nl