Regio - Inwoners van Goeree Overflakkee zagen graag enkele bankjes op de fietsroute langs het Volkerak bij Ooltgensplaat geplaatst worden. Ze vroegen hiervoor de medewerking van Water Natuurlijk Hollandse Delta. "Het verzoek werd met een positief advies neergelegd bij het college van dijkgraaf en heemraden. Het antwoord was dat er eerst een nieuw groenbeleid moet worden vastgesteld. Dat betekent: voorlopig geen bankjes. Reden voor Water Natuurlijk om zelf bankjes te plaatsen en daarbij een mooi rustpunt te creëren voor de bezoekers." Lees hieronder verder.

Verzoeken
Afgelopen voorjaar kreeg Water Natuurlijk de volgende vraag voorgelegd:
“ Wij fietsen iedere week enkele malen langs het Volkerak, vanaf Den Bommel - Sluishaven - Oude Tonge - en weer terug naar Den Bommel..
Nu verbazen wij er ons over dat er op dat lange traject geen bankjes staan waar je eens even wat uit kan rusten, met name voor de wat oudere mensen, en tevens kan genieten van het mooie uitzicht..
Vandaar mijn vraag: is het financieel mogelijk om enkele bankjes te plaatsen langs het fietspad, of onder de dijk om eens uit te kunnen rusten van de bijna dertig kilometer die wij en andere mensen fietsen op dit traject..?
Ik weet zeker dat u hiermee heel veel mensen een plezier mee zult doen!”

Al snel bleek dat ook andere mensen die in de buurt wonen zich hadden ingezet om bankjes te krijgen op dezelfde plek. Het gaat om een fietsroute die over de buitendijk loopt en met een prachtig uitzicht op het water, de scheepvaart en de natuur langs het Volkerak. Enkele rustpunten zouden de belevingswaarde van dit mooie landschap zeker vergroten.
Gastvrijheid
De dijk langs het Volkerak is van het waterschap Hollandse Delta. Dat geldt ook voor het fietspad. Het waterschap beheert in totaal ongeveer 300 km fietspad waarbij het vaak om toeristische fietsroutes gaat. Ook andere wegen van het waterschap maken deel uit van deze toeristische routes. Een gastvrij waterschap zorgt in de ogen van Water Natuurlijk voor voorzieningen die een optimaal gebruik van de routes mogelijk maken. Rustpunten horen daar bij.
De zorg voor toeristische voorzieningen is geen kerntaak van het waterschap. Kerntaken zijn onder andere veiligheid van dijken, de zorg voor droge voeten en veilige wegen. Diverse partijen in het bestuur van het waterschap vinden dat het waterschap zich moet beperken tot deze wettelijk opgelegde kerntaken. Water Natuurlijk heeft een bredere kijk en hanteert als slogan “Groen, gezond en genieten”. We willen een gastvrij waterschap. De mogelijkheid bieden om in dit geval te genieten van de omgeving van het Volkerak hoort daar bij.
Ook in de Hoeksche Waard worden geluiden gehoord over behoefte aan bankjes. Wellicht dat die behoefte op meer plekken bestaat. Signalen hierover zijn welkom maar we kunnen met onze vrijwilligers niet overal banken gaan plaatsen.

Doorschuiven
Water Natuurlijk vond het verzoek om bankjes redelijk en logisch. Het werd dan ook met een positief advies voorgelegd aan het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta. Helaas werd een besluit doorgeschoven. Er moest eerst een nieuw groenbeleid worden vastgesteld.
Aan dit groenbeleid wordt al jaren gewerkt en naar verwachting kan hier pas in 2021 over worden besloten. Eventuele bankjes zullen nog wel langer op zich laten wachten. Water Natuurlijk vindt dat niet acceptabel en fractievoorzitter Anne Mollema sprak hierover zijn misnoegen uit. Tegelijkertijd dachten we na over een simpele tussen oplossing.

Rustpunt aangeboden door Water Natuurlijk
Om de periode die de besluitvorming bij het waterschap vraagt te overbruggen plaatste Water Natuurlijk zelf twee eenvoudige banken. Enkele delen van bomen die gekapt moesten worden op een landgoed krijgen een langer leven. Ze zijn omgevormd tot materiaal voor de banken.
In de middag van 13 augustus zijn de banken geplaatst en kunnen ze gaan dienen als rustpunt voor fietsers. Inmiddels zijn de banken ook opgenomen in de routeplanner van de fietsersbond.
We hopen dat veel mensen gebruik zullen maken van het rustpunt. Daarnaast zet Water Natuurlijk zich in voor een structurele aanpak binnen het groenbeleid van het waterschap.

Door Joost Kievit MSc, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta

Op de eerste foto: "Fractievoorzitter Anne Mollema plaatst bordje “rustpunt aangeboden door Water Natuurlijk Hollandse Delta”.